Styremøte 31. august

Skrevet av Det Norske Travselskap,  29.08.2023
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

31. august er det styremøte i Det Norske Travselskap (DNT). Her får du informasjon om de sakene som styret skal behandle. Nå kan du også melde deg på digitalt informasjonsmøte etter styremøtet. 

Sakslisten til styremøter i DNT publiseres på travsport.no en uke før møtet. Se sakslisten og protokoller fra tidligere styremøter her. På styremøte 31. august skal styret behandle seks vedtakssaker og bli orientert om ni andre saker.

Nå kan du også melde deg opp på styrets digitale informasjonsmøter etter styremøtet. Mer informasjon om dette får du nederst i denne saken.

Vedtakssaker
Første sak er regnskapsrapport per 30.6.23 og 31.7.23. Regnskapet viser 13 millioner kroner i merinntekter, som følge av høyere månedlig overskudd mottatt fra Norsk Rikstoto.

Neste sak gjelder prosjektet banestruktur. Oslo Economics har i tråd med bestillingen utarbeidet endelig rapport som de skal presentere for styret.

Banene og travforbundene ble før sommeren bedt om å komme med koordinerte innspill angående terminlisten 2024, der fristen var 18. august. Alle baner har levert innspill. Saksfremlegget til styremøtet inneholder i denne omgang forslaget til fordeling av V75-arrangementer for 2024.

Alle travforbundene avholder travkonferanser denne høsten. Styret gis en status.

DNTs generalforsamling 2023 vedtok å endre fristen for avholdelse av generalforsamlinger. Fristen for å avholde DNTs generalforsamling er nå 15. juni hvert år. Administrasjonen har i tråd med styrets tilbakemelding under styremøte nr. 10/23 sett på egnende datoer med utgangspunkt i at generalforsamlingen fortsatt skal avholdes på en lørdag.

Orienteringssaker
Orienteringssaker består i hovedsak av saker der administrasjonen orienterer styret om aktuelle oppgaver, prosjekter, organisasjonssaker eller lignende. Under dette styremøtet består sakene av protokoll fra styremøte nummer 10/23, Landsråd 10. september, grensepasseringer, World Trotting Conference, utviklingskonferansen, Klasseløpsauksjonen, hovedforhandlinger i Oslo Tingrett 11-12.9.23, organisasjonsaktiviteter de nærmeste månedene og utvikling i tilgjengelige starthester.

Delta på digitalt informasjonsmøte
DNT ønsker å forbedre informasjonen ut til organisasjonens medlemmer, og starter nå opp med digitale informasjonsmøter etter styremøtene. Møtene vil omhandle saker fra styremøtet og eventuelt annen aktuell informasjon.

Medlemmer som ønsker å delta på informasjonsmøtet kan registrere seg i Min Side. I Min Side har medlemmer fått en ny meny som heter «DNT informasjon». Her kan man gå inn på «styrets digitale informasjonsmøter» og registrere seg. Når man er registrert vil man motta e-post med tilgang til informasjonsmøter som gjennomføres i Microsoft Teams. Tidspunkt for møtene vil annonseres samtidig som forhåndsuttalen til styremøtene publiseres.

Det vil gjøres opptak av samtlige informasjonsmøter, som tilgjengeliggjøres i møtearkivet under samme meny i Min Side. Det betyr at medlemmer til enhver tid kan logge inn i Min Side og se tidligere avholdte informasjonsmøter.

Første informasjonsmøte gjennomføres førstkommende fredag kl. 20.00. Logg på Min Side for å registrere deg her. Trenger du hjelp til pålogging? Mer informasjon om Min Side får du her.