Styremøte 10. august

Skrevet av Det Norske Travselskap,  08.08.2023
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

10. august er det styremøte i Det Norske Travselskap (DNT). Her får du informasjon om de sakene som styret skal behandle på dette styremøtet.

Sakslisten til styremøter i DNT publiseres på travsport.no en uke før møtet. Se sakslisten og protokoller fra tidligere styremøter her. På styremøte 10. august skal styret behandle tre vedtakssaker og bli orientert om seks andre saker.

Vedtakssaker
Første vedtakssak gjelder oppdatering av DNTs lovverk. Her vil styret behandle lovkomiteens forslag til oppdatering av DNTs lov, inkludert lovnorm for henholdsvis travforbund og travlag, etter vedtak på DNTs generalforsamling 2023.  

Styret vedtok i sak 3-5/23 følgende: Synergisserien 2027 utgår pga. for lav hingstepåmelding. Styret støtter administrasjonens forslag om å arbeide videre med serien, samt etablere arbeidsgruppe med mål om å presentere forslag til Synergiserien 2028 senest august 2023.
Styret vil få fremlagt arbeidsgruppens forslag.  

I henhold til lovendringer fra generalforsamling 2023 er fristen for å avholde DNTs generalforsamling nå 15. juni hvert år. Administrasjonen foreslår å ha generalforsamlingen i tilknytningen til Oslo Grand Prix-helgen 2024.

Orienteringssaker
Orienteringssaker består i hovedsak av saker der administrasjonen orienterer styret om aktuelle oppgaver, prosjekter, organisasjonssaker eller lignende. Under dette styremøtet består sakene av protokoll fra styremøte nummer 9/23, samt møte i lovkomiteen og kontrollkomiteen. I tillegg vil månedsrapporten fra Norsk Rikstoto juni 2023, inkludert resultat, legges frem.

Under status hest, som for øvrig blir publisert månedlig på travsport.no her, får styret en status i antall starthester, utvikling i antall løp, antall hester i løp, utviklingen i antall starter per hest, samt innkjørt per hest – fordelt på rase.

Avslutningsvis vil det bli gitt en status i travtrenerutdanningen på Norsk Hestesenter.