Vil du vite mer om avlssjansen?

Skrevet av Det Norske Travselskap,  12.04.2023
Artikkelbilde
Foto: Eirik Stenhaug

Det Norske Travselskap (DNT), Svensk Travsport (ST) og Sleipner inviterer til digitalt informasjonsmøte om Avlssjansen mandag 17. april kl. 19.00.

Avlssjansen er en stimuleringspakke med formål å dempe innavl hos kaldblodstraveren i Norge og Sverige. Mandag 17. april kl. 19.00 inviteres det til digitalt informasjonsmøte om Avlssjansen. På møtet vil avlsfaglig rådgiver i DNT Tone M. Blindheim, medlem i svensk-norsk kaldblodskomite Målfrid Vatne, avlssjef i ST Christina Olsson og ordfører i Sleipner Marita Arvidsson delta.

Under møtet vil det gis informasjon om stimuleringspakken og det vil være anledning til å stille spørsmål. Lenke for deltakelse på møtet er tilgjengelig på travsport.se.

Vel møtt!