Valgkomiteens innstilling til nytt styre

Skrevet av Det Norske Travselskap,  02.04.2023
Artikkelbilde

Valgkomiteen i Det Norske Travselskap (DNT) er klar med sin innstilling til nytt styre i organisasjonen. 

Valgkomiteen i DNT har bestått av Tom Rune Bratlien (leder), Endre Storhaug, Asbjørn Opdal, Charlotte Svendsen og Gunnar Flåten. Sistnevnte tiltrådde komiteen i desember etter at først ordinært medlem Tone M. Blindheim og deretter 1. varamedlem, Kai Sundberg, trakk seg.

Tom Rune Bratlien kommenterer følgende om komiteens arbeid og den endelige innstillingen til styre:
- Til årets valg har valgkomitéen brukt mye tid på lederspørsmålet. Det har vært en krevende jobb, med flere intervjurunder for å kartlegge hvordan styret jobber sammen. Etter samtalene sitter valgkomitéen igjen med en opplevelse av at styret har utfordringer knyttet til samhandling internt. Valgkomitéens oppfatning er at et styre må fungere som kollegium, for å ha trygghet til å kunne fatte nødvendige vedtak fremover. Med dette som bakteppe, velger valgkomitéen å innstille på ny leder.

Komiteen har vektlagt følgende kriterier spesielt:

  • Samhandlingskompetanse
  • Økonomisk kompetanse
  • Erfaring fra næringslivet
  • Kunnskap om politiske prosesser
  • Organisasjonserfaring
  • Kunnskap om travsporten
  • Kunnskap om kommunikasjon/sosiale medier
  • Nettverksbygging i og utenfor travsporten
  • Rekruttering og utvikling av medlemsmassen
  • Personlig egnethet og evne til helhetlig tenkning

Med dette som grunnlag har valgkomiteen kommet frem til følgende innstilling ovenfor generalforsamlingen i DNT:

Styreleder: Øistein Andresen, Oslo og Akershus Travforbund
Nestleder: Petter Baalsrud, Midt-Norge Travforbund
Styremedlem: Margrete Dysjaland, Rogaland Travforbund
Styremedlem: Sindre Lutdal Nyeng, Midt-Norge Travforbund
1. varamedlem: Bjørn Steinseth, Innlandet Travforbund
2. varamedlem: Espen A. Schem, Oslo og Akershus Travforbund
3. varamedlem: Elisabeth B. Carlsen, Buskerud Travforbund

Presentasjon av alle nye kandidater, inkludert CV, følger forslagsheftet til generalforsamlingen som publiseres senest 14. april. Generalforsamlingen avholdes lørdag 29. april på Thon Hotel Oslo Airport.