Utredning av banestruktur

Skrevet av Det Norske Travselskap,  24.04.2023
Artikkelbilde
Foto: Eirik Stenhaug

Delrapporten for utredningen av banestrukturen i Norge er klar.

I desember 2022 vedtok styret i DNT mandat for prosjektet «utredning av banestruktur» og engasjerte Oslo Economics til å foreta utredningen. Arbeidet med utredning av banestrukturen inngår i styrets langsiktige vurdering for kostnadsreduksjoner og best mulig formuesforvaltning i travsporten. Les mandatet til prosjektet lenger ned i saken.

Som det fremgår av fremdriftsplanen til prosjektet skal en delrapport gjøres klar slik at den kan fremlegges for DNTs generalforsamling 29. april. Rapporten er nå klar og kan leses her.

Analysene og vurderingene som er presentert i delrapporten er foreløpige. Alt datamateriale, alle analyser og resultater skal i prosjektets siste fase, før endelig leveranse, gjennom Oslo Economics sitt system for kvalitetssikring. Det kan derfor forekomme justeringer i analyser, funn og resultater i endelig rapport.

Endelig rapport med anbefaling av tiltak og gjennomføring planlegges ferdigstilt til 1. september 2023.

Mandat: Utredning av banestruktur

Delrapport for utredning av banestruktur