Utlysning fra Stiftelsen Hästforskning

Skrevet av Det Norske Travselskap,  12.04.2023
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

3. april åpnet Stiftelsen Hästforskning (SHF) to utlysninger av forskningsmidler – den årlige åpne utlysningen og en målrettet utlysning av forskning på kaldblodstravere.

Årets åpne utlysning er på totalt 13 millioner SEK, hvorav anslagsvis 5 millioner SEK til nye prosjekter og 8 millioner SEK til pågående prosjekter, forutsatt at søknaden om videreføring innvilges. Utlysningen inkluderer også 10 millioner norske kroner, hvorav anslagsvis 5 millioner kroner til nye prosjekter og 5 millioner kroner til pågående prosjekter, forutsatt at videreføringssøknaden innvilges.

60 prosent av utlysningens midler er satt av til programområdet veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknisk vitenskap, og 40 prosent er satt av til programområdet samfunnsvitenskap og humaniora. Det oppmuntres til samarbeidsprosjekter mellom Sverige og Norge, samt samarbeid mellom kompetanseområder/institusjoner og med industrien. Alle deler av Stiftelsen Hästforsknings forskningsprogram dekkes av denne utlysningen. Stiftelsen forbeholder seg retten til å praktisere porteføljetenkning.

Den målrettede utlysningen er en joint venture fra interessenter i Norge så vel som Sverige. Stiftelsen Hästforskning lyser ut forskningsmidler sammen med norsk og svensk travsport og Järvsöfaks Foundation til å fremme kaldblodstraverens helse, reproduksjon, velferd samt bærekraft og prestasjoner. Utlysningen gjelder først og fremst bidrag til forskning med direkte relevans for kaldblodstravhesten, og hvor forskningssamarbeid foregår mellom Norge og Sverige.
 
Det overordnede målet er at innvilgede prosjekter skal bidra til økt kunnskap som fremmer hestenes helse, reproduksjon, velferd samt bærekraft og ytelse. Prosjektene skal for eksempel bidra til økt kunnskap om optimal hesteforvaltning, trening og konkurranse av travhester, effekter av høy grad av innavl, metoder for å identifisere ulike typer skader, dårlig helse og positive velferdsindikatorer på et tidlig tidspunkt eller utvikling av forbedret diagnostikk, behandling og rehabilitering av vanlige sykdommer.

Les mer hos Norsk Hestesenter på www.nhest.no 

Digitalt informasjonstreff
For deg som er interessert i å søke på årets midler så holder Stiftelsen Hästforskning digitalt informasjonstreff tirsdag 25. april kl 10-12:00. Informasjonstreffet er åpent for søkere både fra Norge og Sverige, og det vil bli mulighet for å stille spørsmål. Påmelding innen 21. april til lina.bengtsson@lantbruksforskning.se