Reise med hoppe og føll

Skrevet av Det Norske Travselskap,  03.04.2023
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

Avlssesongen er begynt, og her får du vite hvilke dokumenter som er nødvendig for å reise med hoppe og føll til avlsstasjoner i utlandet.

Hestepass: Alle hester som skal krysse en landegrense skal være identifisert med et hestepass og ledsages av et helsesertifikat. For bedekning i utlandet er det et unntak for «føll ved foten».

Ikke avvente føll under 6 måneder kan reise sammen med hoppen, som «føll ved foten» uten at føllet har fått utstedt sitt eget hestepass. Føllet må være merket med microchip. Hoppen må være identifisert med hestepass. Både hoppe og føll skal føres på ett helsesertifikat som ledsager ekvipasjen på reisen.

Helsesertifikat skrives av Mattilsynet. Kontakt Mattilsynet senest 4-5 dager før avreise for bestilling av besøk på stallen til helsesertifikat. Helsesertifikatet har en gyldighet på 10 dager og gjelder kun for utreise. Oppholdet i EØS-landet er begrenset til 30 dager, eller 90 dager hvis oppholdet er av avlsmessige årsaker. Merk at nytt helsesertifikat må utstedes for hjemreise og vær obs på at føllet ikke må være eldre enn 6 måneder på dette tidspunktet.

For hoppe som reiser uten føll gjelder de generelle bestemmelsene for reise innen EØS. Hoppen må være identifisert med hestepass og ledsages av et helsesertifikat. Helsesertifikatet har en gyldighet på 10 dager og gjelder kun for utreise. Oppholdet i EØS-landet er begrenset til 30 dager eller 90 dager dersom oppholdet er av avlsmessige årsaker. Merk at nytt helsesertifikat må utstedes for hjemreise.

For begge tilfellene må helsesertifikatet utstedes av Mattilsynet tidligst 48 timer før avreise, dvs. at helsesertifikat ikke må være mer enn 48 timer når du krysser grensen.

Stallanlegget hesten reiser fra og stallanlegget/ avlsstasjonen hesten reiser til må være registrert hos myndighetene. Driftsansvarlig for stallen skal registrere stallen hos Mattilsynet.

Transportør av hesten, også privat, må være registrert hos Mattilsynet. Ha klart registrerings-nummer på kjøretøy, lastebil og hestehenger. For hester med FEI-pass eller FEI-recognition card kan helsesertifikatet utstedes siste arbeidsdag før avreise, det har en gyldighet på 30 dager og returreise kan skje med samme helsesertifikat.

Se Mattilsynets nettsider: https://www.mattilsynet.no/dyr/kjaeledyr/hest/hest-til-eos-land

Dersom du ikke vil reise og hingsten står oppstallet i utlandet – hva gjør du da?
For å bruke hingst oppstallet i utlandet må avlsstasjonen hingsten står på være EU-godkjent. Dette gjelder ved forsendelse av fersk, kjølt sæd som er tappet samme dag. Pakken med sæd skal kontrolleres av Jordbruksverket (Sverige) og registreres i Traces, som er en felles database for forsendelse av levende dyr og animalske produkter.