Mønstringsløpstilbudet i 2023

Skrevet av Norsk Trav,  27.04.2023
Artikkelbilde
Lovely Touch er en av hestene fra 2020-årgangen som gikk mønstringsløp i fjor og som har debutert i løpsbanen som 3-åring i 2023. (Foto: Hesteguiden.com)

Som kjent vil det også i 2023 bli anledning til å kjøre mønstringsløp med norskfødte varmblods 2-åringer samt 2-årige kaldblodshester. Her følger mer informasjon om løpsavviklingen.

Først og fremst så vil det totalt sett også i 2023 legges opp til et bredt og godt tilbud med tanke på antall løpsdager der mønstringsløp vil være tilgjengelig for gjennomføring. Dog har man i 2023 valgt å hensynta 2 faktorer som gjør at man ikke tilbyr mønstringsløp hver eneste løpsdag på alle baner.

Banenes økonomi og kostnadsbildet rundt "brede" løpsdager som kan inneholde 10 løp eller mer og som i tillegg inkluderer ponniløp(gjerne i flertall), prøve og monteprøveløp samt andre forhåndsaktiviteter i løpsbanen før start 1.løp - gjør derfor sitt til at man på en del baner har forsøkt å tilby mønstringsløp på de løpsdager som ikke har det største potensialet for at mønstringsløpene da skal kunne bil en ekstra kostnad for den arrangerende bane. På/for baner med få/færre løpsdager pr.måned, vil det legges opp til mulighet for å kjøre mønstringsløp på alle/begge løpsdagene i måneden.

Dernest så er det å håpe og det blir gjerne da også en konsekvens av ovennevnte at mønstringsløpene oftere vil inneholde flere hester(med flere ment som mer enn 1 eller 2 hester som ofte ellers har vært tilfelle) og med det så kan også læringsaspektet for hestenes del også bli en faktor/fordel slik sett.

Alle løpsdagene i mai måned er nå tilgjengeliggjort i løpsdagskalenderen og man vil i første omgang gjennom dette kunne kartlegge på hvilke løpsdager det er satt opp mulighet for å kjøre mønstringsløp på din (hjemme)bane. Løpsdagene for juni måned vil innen kort tid også tilgjengeliggjøres.

Løpsdagskalenderen finner man her.

Mer informasjon om bestemmelser for mønstringsløp for hester født 2021 finner man her.