God start for «nye» Bjerke Dyrehospital

Skrevet av Det Norske Travselskap,  11.04.2023
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

2022 ble et rekordår for Bjerke Dyrehospital med 1,6 millioner kroner i overskudd. 

Som et resultat av revidert spill-lov fikk Bjerke Dyrehospital nye eiere fra 1.1.2023. Rikstoto solgte sine aksjer til Det Norske Travselskap (50%) og Norsk Galopp (50%). Det medførte samtidig at tilskuddet som klinikken har fått fra Rikstoto de siste årene for å tilby hestenæringen en 24/7 akutt-tjeneste, samt for å være en ressurs for landets veterinærer falt bort fra 1.1.

- Hestenæringen i Norge trenger et alternativ til NMBU når det gjelder akuttmedisin på hest, og et privat alternativ når det gjelder avanserte utredninger og behandlinger, sier daglig leder ved klinikken, Tore Sannum. – Vi ønsker å opprettholde en døgnåpen akuttavdeling, og har tatt høyde for dette i årets budsjett. Etter tre måneder er vi rute til å gå med overskudd, selv uten tilskudd fra Rikstoto, noe som har vært viktig for våre nye eiere. – Den nye forskriften for fordeling av overskudd fra Rikstoto, åpner for at alle organisasjoner som jobber for hestesport, hestevelferd og avl kan søke om midler, noe vi vil gjøre for fortsatt å kunne være en tilgjengelig ressurs for landets veterinærer når det gjelder spørsmål om skader og sykdom på hest, forteller Sannum.

Rikstotoklinikken Bjerke AS, som klinikken het frem til 1.1.2023 har de siste årene gått med overskudd. Overskuddet har eierne disponert til oppgradering av klinikken med nytt utstyr innenfor kirurgi, bildediagnostikk, tannbehandlinger og utredninger av bevegelsesapparatet. Klinikken fremstår nå med topp moderne utstyr, og høyt kompetente medarbeidere.

- 2022 ble et rekordår med 1,6 millioner i overskudd. Flere hesteeiere ser at grundig utredninger kan være løsning på vedvarende problemer, og vårt nære samarbeid med henvisende veterinærer har vært en sterk medvirkende årsak til det gode resultatet. Klinikken passerte 30 millioner omsetning i 2022, og veksten fortsetter inn i 2023.

Kolbjørn Selmer ny styreleder
Som et resultat av nytt eierskap har klinikken fått nytt styre. Kolbjørn Selmer er valgt som ny styreleder, og det øvrige styret består av Thea Backe Jansen, Thomas Gjelsås, Anne Wangen og Birgitte Myhre. – Vi har fått et godt og kompetent styre, med stor kunnskap om hest og hestesport, både innenfor trav, galopp og ridehest. Jeg ser lyst på fremtiden, sier Tore Sannum.

- For meg var det spennende å takke ja til å bli styreleder på Bjerke Dyrehospital. Hospitalet har utviklet seg positivt de siste årene, både når det gjelder omdømme og økonomi.  Hestenæringen trenger et hospital som Bjerke, sier nyvalgt styreleder Kolbjørn Selmer.
- Vi skal jobbe videre med å utvikle hospitalet både kommersielt og faglig slik at hestenæringen i Norge kan utvikle seg i tråd med de forventinger samfunnet har til hestevelferd og omgang med dyr, både i næring og som hobby, sier Selmer.