Strømstøtte

Skrevet av Marius Lundstein,  02.09.2022
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

For å motta strømstøtte fra Landbruksdirektoratet for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30. september 2022.

Strømstøtteordningen er tredelt med tre ulike søknadstyper; søknad for jordbruksforetak, søknad for veksthusforetak (én per kvartal), og søknad for vanningslag (én per periode). For å motta støtte, må du sende inn søknadsskjema som enten jordbruksforetak, veksthus eller vanningslag. Dette gjør du i et eget søknadsskjema med innlogging via Altinn. 

Den som driver med hest som næring, kan være berettiget til strømstøtte dersom man oppfyller kravene som inngår i jordbruksproduksjon. Om man gjør det, kan man søke om strømstøtte til jordbruksforetak. Vær oppmerksom på at du må registrere målepunkt-ID(ene) som knytter seg til din jordbruksproduksjon, og som man ønsker å motta støtte for. Hvert foretak er selv ansvarlig for å oppgi riktig informasjon og søke på riktig grunnlag.

Jordbruksforetak skal bare sende inn registreringsskjemaet én gang for hele perioden. Registreringen gjelder fra du registrerte deg til og med mars 2023. Registreringen må gjøres innen 30. september 2022 for å kunne motta støtte for strømforbruk fra og med andre kvartal 2022. Foretak som registrerer seg etter denne datoen kan motta støtte for strømforbruk i tredje og etterfølgende kvartaler, men registreringen må være foretatt innen to måneder etter det kvartalet som skal gi grunnlag for støtte. Hvis foretaket skal gjøre endringer i registreringen, må dette også gjøres innen to måneder etter det kvartalet som skal gi grunnlag for støtte. Det vil si: 

  • Registreringsfrist 30. november 2022:
    Støtte fra tredje kvartal 2022 og videre, juli 2022 — mars 2023
  • Registeringsfrist 28. februar 2023: 
    Støtte fra fjerde kvartal 2022 og videre, oktober 2022 — mars 2023
  • Registreringsfrist 31. mars 2023: 
    Støtte for første kvartal 2023, januar 2023 — mars 2023

Klikk her for mer informasjon om støtteordningen

Klikk her for å søke om strømstøtte til jordbruksforetak