Strategisamling

Skrevet av Marius Lundstein,  30.09.2022
Artikkelbilde
Foto: DNT

I forlengelse av styremøtet avholdt styret i DNT strategisamling på Gardermoen 30. september.

Styret tok utgangspunkt i travsportens strategiplan «Trav 2025». Styret vurderer at rekruttering av hesteeiere er travsportens største utfordring og mulighet. Med dette som utgangspunkt ble målsettinger og tiltak drøftet innenfor sportens virksomhetsområder, og det settes spesielt fokus på følgende:

  • I 2022 har premienivået i travsporten økt med om lag 13 %, sammenlignet med samme periode i 2021. Tross usikre tider med hvilke overføringer DNT får i 2023, vil styret allerede nå signalisere at målet er å opprettholde premienivået i 2023.
  • Styret er av den oppfatningen at vinterserien 2022 var et godt tiltak for å opprettholde aktiviteten vinterstid. Tiltaket videreføres til 2023.
  • Våren 2022 ble det gjennomført en analyse av DNTs medlemmers tilfredshet i organisasjonen (effektanalysen). Travsportens omdømme var blant de mest sentrale faktorene som kom frem i undersøkelsen. Med tanke på rekruttering til travsporten, vil DNT arbeide videre med å skaffe seg et faktagrunnlag om hvordan omverdenen ser på travsporten.
  • Styret mener det er viktig å være mer synlig i media. Administrasjonen skal se på tiltak både med tanke på pressedekning og bruk av sosiale medier.