Evaluering av Klasseløpsauksjon

Skrevet av Marius Lundstein,  15.09.2022
Artikkelbilde

I etterkant av årets Klasseløpsauksjon har DNT registrert at det er kommet negative reaksjoner på deler av gjennomføringen av auksjonen.  

Klassløpsauksjonen ble også i år gjennomført i samarbeid med ASVTs Trottex AB, der budgivningen foregikk digitalt. I motsetning til de to foregående årene deltok imidlertid en stor andel av selgerne på visning av ettåringene på Bjerke Travbane lørdagen under Klasseløpshelgen. I tillegg var restauranten på Bjerke Travbane åpen for gjester som ville følge auksjonens livesending. Denne ble også distribuert i DNTs sosiale medier.

DNT vil som alltid evaluere hele gjennomføringen av auksjonen, som blant annet innebærer spørreundersøkelse til selgere og kjøpere, møte med samarbeidende organisasjoner og gjennomgang med ulike leverandører til auksjonen.

DNT har allerede mottatt innspill på flere forbedringspotensialer. Eksempler på dette er ønske om auksjonskatalog og at servicetilbudet i restauranten på Bjerke Travbane var for dårlig.

I ettertid av auksjonen har DNT også registrert bekymringsmeldinger knyttet til budgivere som ikke fikk lagt inn bud som ønsket. Med tanke på at Klasseløpsauksjonen var en digital nettauksjon er dette selvfølgelig en kritisk faktor. Under gjennomføringen av auksjonsfinalen lørdag kveld registrerte DNT noen henvendelser knyttet til budgivningen, men ikke av et omfang som tilsa at det var spesielle problemer. Dog har det i etterkant kommet frem ytterligere tilbakemeldinger knyttet til dette. DNT har vært i kontakt med ASVTs Trottex AB, som ikke kan melde om registrerte feil i sine systemer. Vi vil imidlertid undersøke den tekniske gjennomføringen ytterligere.

DNTs formål med Klasseløpsauksjonen er å skape en salgskanal for norskfødte hester, og auksjonen skal oppleves som positiv for både kjøpere og selgere. Derfor er det beklagelig hvis deler av gjennomføringen ikke har fungert optimalt.

Hvis du opplevde problemer med budgivning under auksjonen, vil DNT gjerne at du tar kontakt med oss. Spørsmål og henvendelser rettes til Marius Lundstein på e-post marius.lundstein@travsport.no eller telefon 994 90 750.