Deltakerpremier til upremierte hester

Skrevet av Marius Lundstein,  21.09.2022
Artikkelbilde
Foto: Eirik Stenhaug

Styret i DNT har vedtatt å gi alle upremierte hester startende i norske totalisatorløp 500 kroner i bidrag fra 1. oktober og ut året.  

Administrasjonen har nå utredet ordningen som styret vedtok under styremøtet 1. september, gjeldende bidrag til startende hester. Beløpet på 500,- kroner vil utbetales som en deltakerpremie til de som ikke har oppnådd premie gjennom ordinær premieskala. Beløpet tillegges hestens grunnlag, og det vil beregnes oppdretterpremie av beløpet. Utbetalingen blir derfor også en del av premiefordelingsordningen i henhold til DNTs Løpsreglement § 8-6.

Ordningen for deltakerpremie kommer med bakgrunn i at det er utfordrende tider i norsk økonomi, som gir økte kostnader for aktørene i norsk hestesport og hestehold. Etter styrets vedtak vil ordningen tre i kraft 1. oktober og gjelde ut 2022.