Sikkerhetslenke påbudt for cylinderbitt

Skrevet av Avdeling for hestevelferd,  13.10.2022
Artikkelbilde

Av sikkerhetsmessige hensyn skal alle typer av cylinderbitt benyttes sammen med sikkerhetslenke. Påbudet trer i kraft umiddelbart.

Etter flere ulykker som er satt i sammenheng med bruk av tredelte cylinderbitt i Finland, iverksettes nå et påbud der slike bitt skal brukes sammen med en sikkerhetslenke.

Sikkerhetslenken skal sitte i forkant av selve bittet. Som et minimum skal sikkerhetslenken være like lang som bittet, men den kan også være noe lenger.

Bildet som er benyttet i tilknytning til denne saken er kun ett eksempel på et tredelt cylinderbitt. Bittet kommer i flere ulike modeller, og fra forsjellige produsenter. Påbudet om sikkerhetslenke gjelder for alle typer av tredelte bitt der den midtre delen er cylinderformet.

Påbudet vil gjelde inntil videre, og DNT avventer utfallet av de undersøkelser som er iverksatt i FInland.