Kriterier for utnevnelse av DNTs Eliteavlshoppe

Skrevet av Tone M. Blindheim ,  18.10.2022
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

Rutiner og kriterier for utnevning av DNTs Eliteavlshopper ble forrige gang revidert, og første gang offentliggjort, i desember 2018. Regelverket skal revideres senest hvert 5. år.

Historikken viser at det har vært en klar overvekt av kaldblodshopper som har fått denne ærverdige tittelen, og det kan se ut som at kriteriene over tid har blitt litt for «enkle». De tre siste årene har henholdsvis 27 kaldblodshopper og 11 varmblodshopper blitt utnevnt som DNTs Eliteavlshoppe.

Avlskomiteen har diskutert og DNT-styret har besluttet å stramme inn på tidskravet for kaldblods til 1.24.0, sløyfet kravet om at minst en av to millionærer må være hoppe – for begge raser, samt tilført løp i listen over klassiske løp for varmblods.  

De nye kriterier for utnevnelse av DNTs Eliteavlshoppe settes fra og med 2022. Se de nye kriteriene under avl og registrering på siden for "Lover og reglement"