Har du møtt dyrevelferdskontrollørene våre?

Skrevet av Avdeling for hestevelferd,  18.10.2022
Artikkelbilde

Når det avvikles travløp er det alltid en dyrevelferdskontrollør til stede. Har du lurt på hvem de er og hva de gjør under løpsdagen?

Fra og med 1.juli i fjor trådte den nye forskriften om velferd for hest og hund i konkurranser i kraft. I denne stiller myndighetene krav om at det alltid skal være en dyrevelferdskontrollør til stede når det avvikles travløp.

Dyrevelferdskontrolløren er altså til stede for å bidra til å håndheve regelverket som travsporten har utarbeidet for å ivareta hestenes velferd når de deltar i travløp. Under løpsdagen er dyrevelferdskontrolløren å finne i hesteringen/stallområdet på banen, iført jakker med påskriften 'dyrevelferdskontrollør' slik at de skal være lette å kjenne igjen.

Gjennom sitt arbeid skal dyrevelferdskontrolløren bidra til at hester ikke deltar i løp dersom de av ulike grunner ikke er i konkurransemessig skikk. En viktig del av arbeidet innebærer derfor å gjøre observasjoner av hestene når de ikke har på seg seletøy, tepper, bandasjer eller lignende, samt å følge opp hestene etter både oppvarming og løp. Dersom dyrevelferdskontrolløren ser det som nødvendig å kikke nærmere på en hest, skal dette alltid gjøres i samråd med hestens trener eller annen represenstant. Dyrevelferdskontrolløren tar ingen avgjørelser på egenhånd, men overlater saken til stevneveterinæren, dommernemnden og/eller plassjefen dersom det er forhold rundt hesten som ikke er helt i orden.

En annen viktig oppgave for dyrevelferdskontrolløren er å kontrollere at den sko- og sulkyinformasjonen som er rapportert inn er korrekt. Slike kontroller foretas enten rett før hestene kjører ut i banen til defilering og/eller prøvestart, eller i det hestene kommer ut av banen etter løpet. Oppdages det feil eller mangler i informasjonen blir dette rapportert videre til dommernemnden på banen. 

Skulle det oppstå en ulykke, eller annen uønsket hendelse under løpsdagen, står dyrevelferdskontrolløren klar til å bistå stevneveterinæren eller andre funksjonærer. Våre dyrevelferdskontrollører kan også være behjelpelige med å formidle kontakt med stevneveterinæren på banen, eller den veterinæren som er i beredskap under løpsdagen.