Bestill tollpapirer i Min Side

Skrevet av Marius Lundstein,  27.09.2022
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

Fra og med 1. oktober skal all bestilling av tollpapirer gjøres via DNTs medlems- og kundeportal Min Side.

For hester som skal starte i Sverige utsteder DNT tolldeklarasjoner og tollgaranti, såkalte «startpapirer». I tillegg deklarerer DNT for utenlandske hester som skal inn til Norge for å starte. Disse deklarasjonene gir hestens trener og/eller eier anledning til å reise til utlandet for å delta i travløp med hesten. Bestilling av tollpapirer har trenere og hesteeiere gjort til DNT per e-post eller telefon. Etter dialog med tolletaten har DNT endret sine rutiner for å motta bestilling på tolldeklarasjoner, og det er med bakgrunn i dette utviklet en egen bestillingsløsning i Min Side. Fra og med 1. oktober skal alle bestillinger av tolldeklarasjoner gjøres via Min Side.

Bakgrunnen for endringen kommer etter Tolletatens krav om registrering av korrekt tollverdi på den aktuelle hesten det lages en deklarasjon på. Tidligere har DNT benyttet en fast sats på alle travhester som deklareres for start i utlandet. Siden Tolletaten nå krever korrekt verdi på hesten, har DNT sett det nødvendig å utvikle en bestillingsløsning for å etterleve disse opplysningskravene for å utstede deklarasjoner.

Bestilling i Min Side
Alle trenere med hest registrert på sin treningsliste og ansvarlig eier har mulighet til å bestille tolldeklarasjoner til sin hest i Min Side. Bestilling gjøres på en enkel måte der man velger hesten man skal bestille deklarasjon på, for så å fylle ut feltene med opplysninger som bestillingen krever. Etter at bestillingen er behandlet hos DNT, vil bestiller få deklarasjonene tilsendt på e-post. Den nye løsningen for bestilling av tollpapirer vil være tilgjengelig i Min Side fra og med førstkommende fredag.

Tilgang til Min Side
Mangler du tilgang til Min Side? Kontakt DNTs servicetorg på post@travsport.no eller telefon 22 95 60 00.

Logg inn på Min Side