12 studenter klare

Skrevet av Marius Lundstein/Norsk Hestesenter ,  07.10.2022
Artikkelbilde
Foto: Eirik Stenhaug

Det var 22 søkere til den nye travtrenerutdanningen «Travtrener - trening av hest, oppstart og drift av egen travstall», og 12 studenter er nå tatt opp til studiet. 

Den nye utdanningen er en ettårig nett- og samlingsbasert fagskoleutdanning (30 studiepoeng), og er utviklet i samarbeid mellom Norsk Hestesenter, Norsk Travtrenerforening og Det Norske Travselskap. Studiet gjennomføres på deltid med fysiske samlinger på 2-3 dager og nettundervisning mellom samlingene. Dette gjør det mulig å ta utdanningen ved siden av annet arbeid. De fysiske samlingene vil legges til Norsk Hestesenter, travbaner og hos travtrenere. Det er planlagt syv samlinger i løpet av studiet.

Opptakskravet til studiet er fullført og bestått videregående opplæring, to års yrkesrettet praksis og bestått opptaksprøve. For søkere med fagbrev i hestefaget gjelder ett års yrkesrettet praksis. Opptaksprøven består av en praktisk og en teoretisk del. Bestått eksamen gir rett til å søke Det Norske Travselskap om A-lisens.

Styret ved Norsk Hestesenter har vedtatt at det kan tas opp inntil 12 studenter i høst. Nå er opptaksprosessen ferdig og Norsk Hestesenter kan presentere navnene til studentene: 

Adrian Solberg Akselsen
Lars Inge Birkeland
Silje Carlsen
Tor Arne Eggen
Joakim Hansen
Mats-André Rasmussen
Tord Rosseland Salte
Fredrik Solberg
Bjørn Steine
Verona Thorskog
Merete Viksås
Jan Kristian Øverdal

Norsk Hestesenter ser frem til å utdanne travtrenere igjen etter 2 års opphold, og ønsker studentene velkommen til oppstart på Starum den 25. oktober.