Vinterserier

Skrevet av Norsk Trav,  15.11.2022
Artikkelbilde
Ramstad Frekken ble en av de store slagerne Vinterserien V75 i det vi innledet 2022. Vinterserien 2023 dras i gang med sine første kvalifiseringsløp på Jarlsberg Travbane lørdag 7.januar(Foto: Hesteguiden.com)

Også denne vinteren vil det avvikles både en nasjonal Vinterserie innenfor V75, samt lokale vinterserier på distriktsbanene. Finalene i Vinterserien V75 kjøres på Bjerke lørdag 4.mars.

"Fjorårets" satsningsområde "Vinterserier" fikk jevnt over gode skussmål - og da det den kommende vinteren ikke blir mindre viktig for verken sport eller spill at startfeltene fylles opp best mulig, planlegges det for en tilsvarende satsning den kommende vinteren.

Løpsbulletinen for januar og februar vil komplettere informasjonen om de ulike vinterseriene og løpene i disse, men allerede her kan man merke seg de overordnede betingelsene - da spesielt angående Vinterserien V75.

Vinterserien V75

Det er for Vinterserien V75 lagt opp til tre ulike klasser pr.rase med finaler i hver klasse.

 • Finaledato og arena: 4.mars – Bjerke Travbane.
 • Alle finaler går med 110 000 i førstepremie, 8 faste premier

For alle løp i vinterserien V75, både kval og finaler - er det hestenes grunnlag pr. 31/12 kl.24.00 som avgjør hvilken klasse hestene tilhører.

Følgende finaleproposisjoner/klasser er gjeldende i Vinterserien V75:

Kaldblods:

Klasse 1: 2140 meter. Høyest 175 000, 20 m v 100 001.    

15 hester i finalen

Klasse 2: 2140 meter. Høyest 450 000, 20 m v 250 001.

Nedre grunnlagsgrense for hester som kan delta i klasse 2 er kr. 175 001.

15 hester i finalen

Klasse 3: 2140 meter. Høyest 1 400 000, 20 m v 750 001.

Nedre grunnlagsgrense for hester som kan delta i klasse 3 er kr. 450 001.

15 hester i finalen

Varmblods:

Klasse 1: 2140 meter. Høyest 300 000, 20 m v 125 001.    

Hester med følgende grunnlagsintervall kan delta i klasse 1:

Inntil 125 000

200 001 – 300 000

15 hester i finalen

Klasse 2: 2140 meter . Høyest 475 000. 20 m v 200 000.   

Hester med følgende grunnlagsintervall kan delta i klasse 2:

125 001 – 200 000

300 001 – 475 000

15 hester i finalen

Klasse 3: 2100 meter auto, mørke spor: Høyest 850 000.    12 hester i finalen

Nedre grunnlagsgrense for hester som kan delta i klasse 3 er kr. 475 001.

Klasse 1 begge raser:

Her kjøres det totalt 7 kvalifiseringsløp med varierte proposisjoner innenfor klassen

Klasse 2 begge raser:

Her kjøres det totalt 6 kvalifiseringsløp med varierte proposisjoner innenfor klassen

Klasse 3 begge raser:

Her kjøres det 5 kvalifiseringsløp med varierte proposisjoner innenfor klassen.

Totalt 36 kvalifiseringsløp fordelt på de 6 klassene skal avvikles i Vinterserien V75, hvorav 30 av dem ifm. V75-lørdager og de resterende 6 kvalifiseringsløpene ifm-V75/V86-midtuke-omganger på Bjerke.

Fullstendig oversikt over alle kvalifiseringsløp som inngår i Vinterserien V75 vil gjøres tilgjengelig ifm.at løpsbulletinen for januar og februar publiseres på www.travsport.no tirsdag 6. desember. Første kvalifiseringsomgang med løp i Vinterserien V75 avvikles på Jarlsberg lørdag 7.januar.

Følgende poengskala vil benyttes i kvalifiseringsløpene for Vinterserien V75 :

 • 1.plass: 9 poeng
 • 2.plass: 7 poeng
 • 3.plass: 5 poeng
 • 4.plass: 4 poeng
 • Øvrige premier: 3 poeng
 • Øvrige startende: 2 poeng

De 15 (12) hestene i hver klasse som har samlet flest poeng i kvalifiseringsløpene er kvalifisert til finaleløpene.

Om hester har lik sammenlagtpoengsum etter kvalifiseringsløpene, rangeres hest som har deltatt i flest kvalifiseringsløp først. Deretter skiller man på beste enkeltplassering.

Ved helt like enkeltplasseringer avgjør siste dato for beste enkeltplassering. Om man fortsatt ikke kan skille hestene fra hverandre, avgjør startpoeng.

Hvilke regler gjelder for finalene i Vinterserien V75 ?

Det er ikke startplikt til finalene selv om man har kvalifisert seg, derimot må alle kvalifiserte hester meldes "aktivt" til finalene om man ønsker å starte i disse. Det er kun hester som har deltatt i minst ett kvalifiseringsløp som har anledning å melde til finaleløpene. Dersom kvalifiserte hester ikke meldes til finalen, vil rangeringen i Vinterserien avgjøre hvem som får de ledige plassene. 

Merk også at halvrad ikke gjelder ved innmelding til finaleløpene i Vinterserien V75

Lokale vinterserier

Utover Vinterserien V75 som vil sette sitt et sterkt preg på løpsproposisjonene under V75-løpsdagene i årets 2 første måneder, vil det i tillegg også denne vinteren avvikles lokale vinterserier i hverdagstravet på distriktsbanene.

 • Alle finaler i de lokale vinterseriene går med 30 000 i førstepremie, 8 faste premier

Finaledatoene for de lokale vinterseriene er som følger:

 • Finaledato og arena: 5.mars – Bergen Travpark
 • Finaledato og arena: 2.april – Forus Travbane*
 • Finaledato og arena: 9.april – Varig Orkla Arena
 • Finaledato og arena: 18.mars – Harstad Travpark**

*Det vil for vinterserien med finaler på Forus Travbane, også avvikles enkelte kvalifiseringsløp på Sørlandets Travpark.

**Harstad Travpark avvikler 18.mars løpsdag sine "finaler" hvor eneste krav for deltagelse er at man må ha startet minst to ganger på Harstad Travpark i løpet av de 5 første løpsdagene i 2022.

For kvalifiseringsløpene i de lokale vinterseriene på distriktsbanene vil det være hestenes grunnlag ved innmeldingstidspunktet som gjelder

Dette betyr at hester kan komme til å gå ut av en klasse og inn en ny klasse i løpet av «meetinget». Man kan da komme i en situasjon der man kvaler inn hest(er) til finaler i flere klasser og man vil da beholde sin rett til finaleplass i den laveste klassen man har kvalet inn hesten til.

Fullstendig oversikt over kvalfiseringsløpene som inngår i de lokale vinterseriene gjøres tilgjengelig når løpsbulletinen for januar og februar publiseres på www.travsport.no tirsdag 6.desember. Proposisjoner/klassene for de lokale vinterseriene tilpasses best mulig det hestemateriellet som finnes på de respektive baner.

Følgende poengskala benyttes i kvalifiseringsløpene for de lokale vinterseriene:

 • 1.plass: 9 poeng
 • 2.plass: 7 poeng
 • 3.plass: 5 poeng
 • 4.plass: 4 poeng
 • Øvrige premier: 3 poeng
 • Øvrige startende: 2 poeng

De 15 (12) hestene i hver klasse som har samlet flest poeng i kvalifiseringsløpene er kvalifisert til finalene.

Om hester har lik sammenlagtpoengsum etter kvalifiseringsløpene, rangeres hest som har deltatt i flest kvalifiseringsløp først. Deretter skiller man på beste enkeltplassering.

Ved helt like enkeltplasseringer avgjør siste dato for beste enkeltplassering. Om man fortsatt ikke kan skille hestene fra hverandre, avgjør startpoeng.

Hvilke regler gjelder for finalene i de lokale vinterseriene ?

Det er ikke startplikt til finalene selv om man har kvalifisert seg, derimot må alle kvalifiserte hester meldes "aktivt" til finalene om man ønsker å starte i disse. Det er kun hester som har deltatt i minst ett kvalifiseringsløp som har anledning å melde til finaleløpene. Dersom kvalifiserte hester ikke meldes til finalen, vil rangeringen i Vinterserien avgjøre hvem som får de riktige plassene. 

Merk også at halvrad ikke gjelder ved innmelding til finaleløpene i de lokale vinterseriene.