Suspensjon av Russland i UET

Skrevet av Svein Morten Buer,  02.03.2022
Artikkelbilde

Russlands invasjon av Ukraina den 24.februar 2022 har medført at UETs styre har fattet vedtak vedrørende Russlands deltakelse i UET.

UETs styre har gjennom et sirkulært møte vedtatt og suspendere deltakelse av representanter fra Russland i alt komitearbeid i UET, samt deltakelse fra russiske representanter i løp organisert av UET inntil videre.

På det neste ordinære styremøtet den 12. mars, vil styret diskutere muligheten for å oversende forslag til UETs generalforsamling om eksklusjon av Russland som medlem i UET.

Styret i UET forsikrer presidenten i Owner’s Ukrainian Association of Trotters, Alexander Voroby, og alle ukrainske travsportsutøvere om at de har vår fulle støtte.

Les pressemeldingen her.