Pressemelding: Innstilling til nytt styre i NR

Skrevet av Svein Morten Buer,  31.03.2022
Artikkelbilde

Instillingsrådet har gitt sin instilling til nytt styre i Norsk Rikstoto. Det er Landbruks- og matdepartementet som oppnevner styrets medlemmer

Norsk Rikstotos innstillingsråd har til oppgave å innstille fem av sju styremedlemmer og tre varamedlemmer til styret i Norsk Rikstoto. De to øvrige styremedlemmene velges av og blant stiftelsens ansatte. Funksjonstiden for alle medlemmene er to år. I år utløper funksjonstiden for tre faste styremedlemmer. Det er disse tre styreplassene som innstillingsrådet har hatt til oppgave å avgi innstilling på. Det er Landbruks- og matdepartementet som oppnevner styrets medlemmer.

Innstillingsrådet har bestått av Nina Glomsrud Saxrud som har vært statens representant og leder av rådet, samt Erik Skjervagen (DNT), Ingolf Herbjørnrød (DNT), Cecilie H. Andersson (DNT) og Rolf Sæther (NJ).

Med bakgrunn i at ny pengespillov nå er vedtatt og vil tre i kraft fra 1. januar 2023, har rådet søkt etter litt annen kompetanse enn tidligere. Samtidig har man lagt vekt på en viss grad av kontinuitet i styret. I tillegg har man ønsket at styret består av ulike aldersgrupper. Følgende personer er innstilt:

Glenn Veiby – gjenvalg.

Stein Erik Lauvås, nestleder – ny

Tormod Hynne – ny

Glenn Veiby har lang erfaring som direktør og finansdirektør i flere store selskaper, samt tilsvarende styreerfaring. Han representerer kontinuitet i styret i Norsk Rikstoto.

Stein Erik Lauvås sitter på Østfoldbenken på Stortinget for Arbeiderpartiet, og er medlem i energi- og miljøkomiteen. Han har tidligere vært ordfører i tre perioder i Marker. Han tok initiativet til hestesportens støtteforening på Stortinget, har vokst opp med hest og har amatørlisens som travkusk. Lauvås vil bidra med kontaktnett mot regjering og storting.

Tormod Hynne driver sitt eget eventbyrå og er prosjektleder for Telemarksveka på TV2. Han har vært programleder for flere av IMGs TV-produksjoner av trav- og galoppløp, og er utdannet travtrener. Han har solid kompetanse på prosjektledelse, sosiale medier, markedsføring og hestespill – alle områder som Norsk Rikstoto vil kunne dra god nytte av.

Uttredende styremedlemmer vil med dette være Fredrik Eng og Jørgen Midtlyng. Begge styremedlemmene har bidratt godt til styrearbeidet i en utfordrende periode for Norsk Rikstoto. Stifterne takker for deres betydelige bidrag.

 

31. mars 2022

 

Innstillingsrådet i Norsk Rikstoto 

 

Pressemeldingen finner du her.