Mønstringsløpsordningen for 2022

Skrevet av Tron Gravdal,  23.03.2022
Artikkelbilde

Mønstringsløpsordningen for 2022 ble vedtatt i det forrige styremøte i DNT. Regelverket er endret, men fortsatt vil det deles ut godtgjørelse for ett godkjent mønstringsløp.

Den største endringen består i at deler av den avsatte mønstringsløpspotten overføres premiematrisen, og øremerkes unghestpremier.

Etter en høringsrunde ble mønstringsløpsordningen for 2022 vedtatt i DNTs forrige styremøte. I en høringsrunde er det naturlig nok delte meninger, men styret oppfattet et relativt klart råd fra egen organisasjon, samt samarbeidende organisasjoner, om å gå for en dreining av modellen til at deler av mønstringsløpspotten skulle overføres premiematrisen og øremerkes unghestpremier.

Godtgjørelse for godkjent mønstringsløp

Regelverket for mønstringsløp er omtrent slik vi har kjent det de to siste årene. Det vil si at hver hest kan delta i mønstringsløp maksimalt to ganger, dog slik at hester som gjennomfører godkjent mønstringsløp på første forsøk ikke kan delta flere ganger. Mønstringsløpene kan gjennomføres i perioden fra og med 1. mai, og senest 30. november.

For å få godkjent mønstringsløpet må det fullføres innenfor følgende tidskrav-/intervall per rase, angitt i kilometertid:

Norskfødte varmblodshester:           1.24,0 – 1.35,0
Norskfødte kaldblodshester:             1.45,0 – 2.10,0

I mønstringsløp gjelder fremdeles påbudet om bruk av langvogn på hestene, og dersom kusken ilegges sanksjon for ureglementert driving blir ikke mønstringsløpet godkjent.

Her kan du lese hele regelverket for mønstringsløp for hester som er født i 2020.

Premier til unghestene

Endringene i mønstringsløpsordningen medfører at totalt 6,5 millioner kroner, inklusive oppdretterpremier, vil overføres fra budsjettet for mønstringsløp til premiematrisen, og øremerkes unghestpremier. Blant de tiltak som vil innføres er følgende:

- Løp som inngår i DNTs Unghestserie for varmblodshester vil få en førstepremie på minimum 40.000 kroner. Løpene vil fortsatt kjøres med breddepremiering, og antallet løp som inngår i serien vil økes noe.

- Ordinære løp utskrevet for norskfødte 3-årige varmblodshester vil gå med en førstepremie på minimum 20.000 kroner.

- 3-årige kaldblodshester kjører om premieskala 200 (kr 20.000 i førstepremie) dersom løpets opprinnelige premieskala er under 200. Denne ordningen gjelder for perioden fra og med 1. april til og med 31. august. Et eksempel på dette er at om et løp går med kr 14.000 i førstepremie, og din hest blir nummer to. Da vil den normalt få kr 7.000 i premie, men siden den er en 3-åring så løftes premien til kr 10.000 (som er størrelsen på 2. premie i premieskala 200). 

- Tilsvarende ordning vil gjelde også for 3-årige norskfødte varmblodshester på banene Forus, Bergen og Orkla i perioden fra og med 1. april til og med 31. august.

- Nord-Norge har tilsvarende ordning gjeldende for hele sesongen for 3- og 4-årige norskfødte varmblodshester og 3- og 4-årige kaldblodshester.

- DNTs Unghestserie for kaldblods utvides med antall løp ved også å gjelde inn i 4-årsssesongen.

De avsatte midlene vil fordeles på de to rasene, og ytterligere tiltak vil komme senere.