Forskning om dødsfall i banen hos travhester

Skrevet av Ingunn Risnes Hellings / Constanze Fintl,  31.03.2022
Artikkelbilde

En ny studie om dødsfall på i banen hos travhester i Norge og Sverige er publisert i tidskriftet Journal of Veterinary Internal Medicine. 

En ny studie publisert i det anerkjente tidskiftet Journal of Veterinary Internal Medicine, og utført av forskere fra NMBU, Veterinærinstituttet og Svenske Veterinærinstituttet i samarbeid med det norske og svenske travselskapet undersøkte dødsfall i forbindelse med travløp i Norge og Sverige over en 6 års periode.

Studien undersøkte årsaker og hyppighet av dødsfall forbundet med travløp i både kaldblods og varmblodstravere i Norge og Sverige mellom 2014 og 2019.

Resultatene viste at et totalt antall på 816 085 løpstarter var det til sammen 48 dødsfall, derav 38 hos varmblodstravere og 10 hos kaldblodstravere. Dette tilsvarer 5,9 dødsfall per 100 000 løpstarter, og dette var nesten likt for Norge og Sverige og kun små forskjeller mellom rasene ble funnet.

Av de 48 hestene som døde, ble 7 hester (14,5%) avlivet som følge av traumatiske eller ortopediske skader. Den aller største årsaken til død, 41 tilfeller totalt, var såkalt ‘plutselig død’  (85,5%).

Årsaken til plutselig død var ruptur av et eller flere store blodkar hos 10 hester, mens de resterende 30 hestene døde som følge av antatt akutt sirkulasjonssvikt med mistanke om underliggende hjerte eller lungesvikt.  

Risikoen for plutselig død var høyere hos hester som hadde høyt antall løpsstarter på kort tid (de siste 30 dager), mens denne risikoen var lavere hos hester som hadde startet flere løp over en lengre periode (de siste 180 dager).

Konklusjon var at antall dødsfall i norske og svenske travhester som følge av katastrofale ortopediske skader er lavere enn det som er tidligere dokumentert hos både trav- og galopphester i studier fra andre land, mens dødsfall som følge av ‘plutselig død’ var sammenlignbart med tidligere studier.

Du kan lese hele studien her.