B-prøven er positiv

Skrevet av Avdeling for avl og hestevelferd,  24.05.2022
Artikkelbilde

B-prøven fra hesten Miss America bekrefter funnet av stoffet mepivakain.

B-prøven bekrefter forekomsten av stoffet mepivakain i A-prøven for hesten Miss America
.
Saken blir oversendt Skandinavisk Dopingkomité for uttalelse, og deretter er det DNTs Påtalekomité som behandler påtalespørsmålet i saken.

Miss America vil bli resultatkorrigert i løpet på Momarken 23.januar 2022.