DNTs lov er oppdatert

Skrevet av Marius Lundstein,  11.07.2022
Artikkelbilde
Foto: Eirik Stenhaug

DNTs lov er oppdatert etter DNTs generalforsamling 2022.

DNTs lovverk er nå oppdatert basert på de lovendringene som ble vedtatt på DNTs generalforsamling 2022, inkludert oppgaven vedrørende en helhetlig gjennomgang av loven med mål om riktig bruk av juridiske begrep. I tillegg er det foretatt enkelte kosmetiske endringer som blant annet oppdatering av lovhenvisninger.

Oppdatert lovbok, inkludert lovnorm for henholdsvis travforbund og travlag, er tilgjengelig under «Lover og reglement» på travsport.no. Gå til siden ved å trykke her.

Endringene er som nevnt i henhold til generalforsamlingens vedtak, og du kan se vedtakene i protokollen fra generalforsamlingen – se sakspunkt 11. Vi ber travforbund og travlag spesielt merke seg endringer vedrørende styrenes stemmerett på generalforsamlinger, presisering valg av styremedlemmer, beregning av representasjon på DNTs generalforsamling, påtalekomiteens myndighet og endringer i straffebestemmelsene – DNTs lov kap. 11. Vedrørende oppdatering av juridiske begrep så er DNTs lov kap. 7, 11 og 12 berørt. Det gjelder justering av begrepene innrapportere, anmelde og påtale.

DNTs lovbok, inkludert lovnorm for travforbund og travlag, vil i tillegg til publisering på travsport.no og elektronisk utsendelse, også komme i trykket utgave. Disse vil bli sendt til forbundene i løpet av sommeren med oppfordring om videre distribuering til lagene.