Revidering Norsk avlsplan

Skrevet av Laila Stolpnes,  06.01.2022
Artikkelbilde

Revidering av Norsk avlsplan for varmblods travhester

Avlsplan for varmblods travhester er under revidering, ny avlsplan er forventet vedtatt i løpet av første halvår 2022. Utkastet til ny avlsplan er utarbeidet av DNTs Avlskomité.

Det er ønske om en grundig behandling i hele organisasjonen. Forslaget er oversendt samtlige travforbund som  videredistribuerer til lagene, og interesseorganisasjonen for varmblods, Travavl.no. Innspill sendes pr. e-post til: post@travsport.no. Høringsfrist 31. januar 2022. 

Høringsdokumentet kan du lese her