Hva gjelder når hesten tas ut til dopingprøve?

Skrevet av Avdeling for avl og hestevelferd,  05.01.2022
Artikkelbilde

Alle hester som deltar i travløp kan bli tatt ut til dopingprøve. Denne prøven er obligatorisk, og det stilles krav til både trener, kusk og andre representanter for hesten, vet du hvilke?

Når din hest er tatt ut til dopingprøve etter løp, vil beskjed om dette bli gitt av dopingkontrolløren idet hesten kommer ut av porten fra løpsbanen. Fra det tidspunktet skal hesten være under dopingkontrollørens oppsyn, og som kusk, trener eller oppasser må du ta hensyn til dette og tilpasse farten på hesten deretter. For mange er det viktig å jogge hesten ned etter løp, og dette kan gjøres på områder der dopingkontrolløren har oversikt over hesten, så avtal dette direkte med den kontrolløren som følger din hest.

Dersom dopingkontrolløren mister hesten din av syne så innebærer dette at regelverket er brutt, og det kan medføre et straffeansvar for treneren og/eller kusken av hesten. Dette kan du lese mer om i Antidopingreglementet her. Det er ikke tilstrekkelig for å komme unna dette straffeansvaret å vise til at man har hatt dårlig tid, og det kan heller ikke forventes at en dopingkontrolløren skal springe for å holde følge med din hest.

Som trener av en hest er du forpliktet til å stille hesten til disposisjon for prøvetakerne når den er tatt ut til obligatorisk dopingprøve. Dersom du nekter dette, eller forsøker å unndra hesten prøvetaking på annen måte, er det å regne som et brudd på regelverket. Dette kan du lese mer om i DNTs Antidopingreglement her.

Det at hesten skal stilles til disposisjon for uttak av dopingprøve innebærer at du som trener må beregne tilstrekkelig med tid på banen, spesielt etter løpet, til at en dopingprøve kan tas ut, og om du har flere hester til start så må du også sørge for ha med deg nok folk og utstyr til at dette lar seg gjennomføre i praksis.

Som trener skal du selv, eller en som kan representere deg, være til stede når dopingprøven tas ut. Dette kan være tidkrevende fordi det fortrinnsvis tas urinprøve av hesten etter løp. Det er altså ditt ansvar som trener av hesten å sørge for at noen kan bli med hesten til lokalet der dopingprøven skal tas.
Husk derfor på at som trener må du alltid ta høyde for at én eller flere av dine hester kan bli tatt ut til dopingkontroll når den starter i løp!

En løpsdag er hektisk for de fleste, og for at rutinen knyttet til uttak av dopingprøver skal fungere beste mulig oppfordrer vi på det sterkeste til god planlegging i forkant av løpsdagen, og ikke minst at det legges til rette for et godt samarbeid mellom kusker, trenere og oppassere av hestene, og dopingkontrollørene. Det er forståelig at det i blant føles upassende å bli tatt ut til dopingkontroll, men husk samtidig på at dette er en viktig del av arbeidet med å ivareta hestevelferden, og sikre at vi alle konkurrerer på like vilkår!

Viktige bestemmelser i DNTs Antidopingreglement ang. dopingkontroll:

§ 3, om definisjon av regelbrudd. Se spesielt bestemmelsen i (1) g), som regulerer forhold som beskrives her.
§ 8 (1) - (5), om dopingkontroll.
§ 13, om sanksjoner
§ 18, om forenklet saksbehandling