DNTs Avlsfond

Skrevet av Tron Gravdal,  10.01.2022
Artikkelbilde

Fra og med 10. januar vil DNTs avlsfond være synlig på «Min side». Fra samme tidspunkt er det mulig å anmode om utbetaling for de som har oppsparte rettigheter i fondet.

DNT ønsker å stimulere til økt oppdrett og omsetning av travhest i Norge. Som et stimuleringstiltak ble det i 2018 vedtatt å opprette et avlsfond der hver ansvarlig hesteeier har mulighet til å hente ut midler fra fondet. Hvert eiernummer opparbeider seg rettigheter i fondet ved å ha aktiv starthest, der størrelsen på rettigheten tilsvarer det man betaler i startavgift (se avsnittet «Startavgiften finansierer fondet»),

Ordningen er innført som en langsiktig stimuleringsmekanisme for økt oppdrett og omsetning av travhest i Norge. Formålet med avlsfond er å hjelpe oppdrettere med å få solgt sine føll/unghester gjennom å skape et kjøpsbehov, samt stimulere til produksjon av norskfødte hester.

Uttak av midler fra fondet
Midlene i avlsfondet kan løses ut av hesteeier etter gitte retningslinjer. Disse retningslinjene bygger på formålet om at midlene skal stimulere til økt oppdrett og omsetning av norskfødt unghest. Klikk her for å se fondets vedtekter.

Uttak av midler fra avlsfondet kan skje ved registrering av føll eller ved kjøp av norskfødt unghest. Kjøp gjelder kun ved førstegangsomsetning, og innen hesten fyller to år. Det kan løses ut inntil 15 000 kroner per registrering/kjøp, eller et mindre valgt beløp under dette. Det kan imidlertid ikke løses ut mer midler enn man har opparbeidet seg rettigheter til. Hesteeier har i alt fem år på seg til å benytte midlene man har opparbeidet rettigheter til.. Penger som ikke er benyttet innen påbegynte 5. kalenderår, tilfaller fondets felleskonto.

En hest vil komme opp som såkalt «kandidat» først etter at fødselsmelding er registrert eller eierskifte er foretatt. Vær oppmerksom på at oppdretter som skal løse ut midler ved registrering av føll må gjøre dette før hesten eventuelt selges.

Det vil kun være mulig å løse ut midler fra avlsfondet ved å gjøre dette elektronisk på «Min side». Utbetaling av midler fra avlsfondet vil komme på første ordinære månedsoppgjør fra DNT etter at uttaket er registrert på «Min side».

Startavgiften finansierer fondet
For hver start en travhest gjør ved totalisatorløp i Norge betaler hestens eier en startavgift. Startavgiften var tidligere en del av driftsbudsjettet til DNT og totalisatorbanene. Fra og med oppstart på avlsfondet fra januar 2019 er startavgiften satt av til hesteeierne.

Hver ansvarshavende hesteeier registrert i DNT sitt sportssystem har tilknyttet et eiernummer til seg, og hvert enkelt eiernummer har en «avlskonto» (beregnes over eierens reskontro). Når hesten starter i totalisatorløp settes den betalte startavgiften inn på hver eiers egen «avlskonto». Etter hvert som hesteeierens hester starter vil saldoen på «avlskontoen» til eieren vokse og ha tilgjengelige midler som kan benyttes etter avlsfondets formål.

Fellesfond
Avlsfondet har også et fellesfond. Fellesfondet bygges med egne innskudd fra DNT, samt renter og innbetalinger av startavgifter fra utenlandsregistrerte hester som starter i Norge. I løpet av et år vil det samle seg opp midler i felleskontoen som ved årets slutt fordeles ut over alle de starttilfellene som er registrert på norskregistrerte hester. Derfor vil både ens egen aktivitet og fellesskapets aktivitet bidra til at hesteeiers «avlskonto» vokser.