Årets Travlag og Årets Ildsjel for 2021

Skrevet av Knut Olav Dahl,  17.01.2022
Artikkelbilde
Årets Ildsjel for 2020 ble tildelt Elin Flataune, medlem av Børsa og Skaun Traverlag.

Haugaland Tråvlag ble kåret til Årets Travlag for 2020, og Elin Flataune - Årets Ildsjel.
Hvem fortjener prisene for 2021? Forslag ønskes!

 

Forslag til Årets Travlag og Årets Ildsjel for 2021 ønskes, og kan sendes med begrunnelse på e-post til  knut.olav.dahl@travsport.no . Frist 28/2-2022.

Kriterier for Årets Travlag:
Travlagene blir bedømt etter hvor godt man har etterlevd formålsparagrafen - der formålet søkes nådd ved følgende punkter:
a) Å samle flest mulige travsportsinteresserte innen sitt distrikt som medlemmer.
b) Å bygge ut og drive treningsbane og/eller treningsanlegg etter godkjente planer og normer.
c) Å avholde travløp etter gjeldende bestemmelser.
d) Å drive opplysningsarbeid om norsk travsport og hesteavl, samt de interesser som står i forbindelse med denne.
e) Å drive rekrutteringsarbeid gjennom aktiviteter for barn og ungdom, herunder tilrettelegge for ponnitrav.
f) Å fremme saker til beste for travsporten.
g) Årsrapport leveres innen fristen i henhold til retningslinjer vedtatt av DNT styret.
Jfr. Normallov for travlag § 2 (2).

Kriterier for Årets Ildsjel:
Prisen for Årets Ildsjel tildeles en person som gjennom flere år, og som stadig gjør, en solid og positiv innsats for travlaget og travsporten i sitt lokalmiljø. Arbeidet skal ha vært preget av frivillighet og være tuftet på travsportens grunnverdier; åpenhet, tillit, fair play og respekt. Personen skal inneha gyldig medlemskap i ett av Det Norske Travselskaps tilsluttede travlag.