Medlemskontingent 2022 er sendt ut

Skrevet av Anette Leiren,  21.02.2022
Artikkelbilde

Kontingent for medlemskap i travlag 2022 er sendt ut til alle medlemmer.

Alle medlemmer med registrert e-post har fått tilsendt faktura elektronisk. Medlemmer uten registrert e-post vil motta sin faktura pr. post i løpet av denne og neste uke. Æresmedlemmer blir automatisk registrert med gyldig medlemskap.

NB! Dersom du ikke har mottatt fakturaen elektronisk, sjekk spam-mappe (søppelpost).

Kontingenten må betales til DNT sentralt. Vennligst benytt KID, merk at kontonummer for innbetaling av medlemskontingent avviker fra DNTs ordinære kontonummer. Ved for sen betaling påløper et purregebyr på kr. 35,-.

Fakturaen ligger også tilgjengelig på Min Side på www.travsport.no. Medlemsbevis finnes under "Mitt medlemskap".

Trenger du hjelp med innlogging til Min Side, kontakt DNT - post@travsport.no eller tlf. 22 95 60 00.

For spørsmål vedrørende mottatt faktura/ditt medlemskap, vennligst kontakt ditt travlag. Utmelding kan gjøres i Min Side, under "Mitt medlemskap" eller ved å gi beskjed om utmelding til travlaget.

Innmelding i nytt travlag gjøres her eller ved å kontakte det aktuelle travlag.

Minner om at felles krav for alle lisenser er gyldig medlemskap i et travlag tilsluttet DNT. Medlemskontingenten må være betalt for at medlemskapet skal være gyldig.

MEDLEMSKONTINGENTEN GÅR I SIN HELHET TIL DITT TRAVLAG OG ER ET VIKTIG TILSKUDD.