Fødselsmelding 2022 - bedekte hopper 2021

Skrevet av Laila Stolpnes,  02.02.2022
Artikkelbilde
Illustrasjon, foto: Målfrid Vatne

Du kan nå på en enkel måte innrapportere resultat av bedekning 2021 i DNTs kundeportal «Min Side».

Når fødselsmeldingen er godkjent, kan man også se dette på «Min Side».  Dersom fødselsmeldingen ikke blir godkjent, vil saksbehandler ta kontakt med oppdretter.

Dersom hoppen gikk tom, har kastet eller abortert skal dette også innrapporteres. De som ikke har tilgang til Min Side vil få fødselsmelding tilsendt pr. post eller e-post i løpet av februar.

Gå til Min Side ved å trykke her 

Har du ikke ilgang til Min Side eller har spørsmål?
Informasjon om kundeportalen får du her. Ved hjelp til innlogging eller øvrige spørsmål vennligst kontakt DNTs Servicetorg på post@travsport.no 

Innrapporterte bedekninger 2021
Vedlagt følger liste over hopper som er registrert bedekt i 2021. Se oversikt her. 
Dersom du ikke finner hoppen din på vedlagte liste, ta kontakt med hingsteholder. Hingsteholder må skriftlig gi oss beskjed om hoppe, hingst og bedekningsdato.

Ved bedekning i utlandet er hoppeier selv ansvarlig for å gi beskjed til DNT, epost: post@travsport.no.
Dersom bedekning 2021 ikke er innrapportert vil du ikke ha mulighet for å innrapportere resultat av bedekning 2021. 

Oppdretter
Oppdretter av føll under norsksertifisert hoppe er den som ved føllets fødsel er registrert i DNTs register som eier av moren. Ved evt. endring av oppdretter skal søknad fremlegges samtidig med registrering av føllet. Søknad skal foreligge på DNtTs standardiserte skjema. Skjemaet finner du her.

Sertifiseringspakker for føll født 2022
Sertifiseringspakker vil bli sendt til oppdretter fortløpende.

Avlsfond
Mer informasjon finner du her.