Endring i innmeldingsdag

Skrevet av Norsk Trav,  14.02.2022
Artikkelbilde

Av flere årsaker vurderes det nå som fordelaktig at innmeldingsdagen for V75-midtuke-løpsdagen, endres fra onsdager til torsdager. Dette trer i kraft fra og med løpsdagen tirsdag 22.februar.

Innmelding for løpsdagen på Bjerke tirsdag  22.februar blir da torsdag 17.februar og som man kan se av løpsbulletinen for mars og april, er alle V75-midtuke-tirsdager fremover satt opp med torsdag som innmeldingsdag.