Baneleieavtale på høring

Skrevet av Norsk Trav AS,  28.02.2022
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto. Foto: Hesteguiden.com

Norsk Trav sender forslag til baneleieavtale på høring til drifts/eiendomsselskapene. 

Fredag sendte Norsk Trav utkast til baneleieavtale med totalisatorbanene på høring til drifts-/eiendomsselskapene. Sammen med avtaleutkastet ble det også presentert forslag til godtgjørelse for slik leie. Den nye modellen for godtgjørelse kommer som følge av den pågående endringen i ansvarsområder, som blant annet innebærer at Norsk Trav tar over ansvaret for løpsavviklingen. Det er lokalavdelingene ved den enkelte travbane i Norsk Trav som får dette ansvaret.

Forslaget til den nye modellen er utarbeidet av prosjektgruppa som er nedsatt av styret i Norsk Trav for å gjennomføre omorganiseringen, samt flere runder med samtaler med den enkelte travbane. Prosjektgruppa har vært ledet av konsulent Vegard Thorsen, med øvrig deltakelse fra administrasjonen i Norsk Trav, Norsk Rikstotos økonomitjenester, samt to representanter fra travbanene.

Norsk Trav har hatt flere separate møter med hver av travbanene for å informere om bakgrunnen for omorganiseringen, diskutere ulike løsninger til vederlagsmodell samt vesentlige forhold i baneleieavtalen. Den foreslåtte vederlagsmodellen baserer seg på anbefalinger og tilbakemeldinger Norsk Trav har fått gjennom disse møtene.  

Med bakgrunn i at den nye organiseringen innebærer en overgang fra en tilskuddsordning til betaling for leie av løpsklar bane, vil modellen nødvendigvis slå noe forskjellig ut for den enkelte travbane i forhold til dagens modell. For de fleste travbanene er det kun snakk om mindre forskjeller. For enkelte travbaner vil forskjellene være noe større.

Travbanene er gitt frist for høringssvar til 11. mars. Basert på høringssvarene vil administrasjonen i Norsk Trav komme med en anbefaling til sitt styre.