Se nye travsport.no

Skrevet av Marius Lundstein,  10.11.2022
Artikkelbilde

Beta.travsport.no er en foreløpig versjon av nye travsport.no. Den er opprettet slik at du som bruker kan gjøre deg kjent med den og komme med dine innspill.

DNT har over tid jobbet med nye nettsider, og nå kan vi endelig vise frem en foreløpig versjon av nye travsport.no – beta.travsport.no. Bakgrunnen for at vi kaller den for «foreløpig» og med nettadressen beta.travsport.no, er at den er under utvikling. Det betyr at det er flere innholdssider som er markert med «under utvikling», og det er planlagt flere sider med innhold som det vil arbeides med i tiden fremover. Vi ønsker imidlertid å dele den nye siden med våre brukere nå, slik at vi kan få innspill til siden.

Sportsdata, løpskalender og topplister
De mest besøkte sidene på travsport.no er innmeldingslister, startlister og resultatlister, samt søk etter hest, kusk/rytter og trener. På vår nye side har vi jobbet for å forenkle dette, samt samle all relevant informasjon på ett sted. Man vil derfor møte «søk sportsinfo» på forsiden. Dette er søkefeltet for å finne mer informasjon om to- og firbente utøvere. Videre er «sportsbasen» opprettet. Her er all sportsdata samlet under et sted, og man kan på en enkel måte bevege seg mellom de ulike listene. Man kan i tillegg velge «se alle» for å gå videre inn i løpskalender. Her kan man velge å filtrere mellom bane, år og måned, og sportsinformasjonen vil kategorisere seg etter måned og dag, der proposisjoner, innmeldinger, startlister og resultater er koblet til den aktuelle løpsdagen.

Et nytt tilskudd er også topplister, der man kan velge mellom listetypene kusk/rytter, trener, hest, hesteeier, oppdretter, avlshingst og avlshingst som morfar. Topplistene er utviklet på lik linje som topplistene Svensk Travsport har, og de oppdateres automatisk hver dag.

Travforbund og travlag
DNT arbeider i samarbeid med travforbundene om å utvikle sider for travforbund og travlag. Disse sidene er ikke ferdig, og de er derfor ikke synlige i beta.travsport.no på nåværende tidspunkt. Vi vil komme med informasjon når vi er klare for å publisere disse.

I nåværende versjon av travsport.no har travforbund og travlag hatt tilgang til sine underliggende sider. I den nye travsport.no er det lagt opp til at travforbundenes sider blir dynamiske, mens travlagenes sider blir statiske. Travlagssidene vil bli lagt opp med statisk informasjon, mulighet for å melde seg inn som medlem i travlaget og videre kobling til de sosiale mediene som travlaget benytter. I tiden fremover vil vi arbeide i samarbeid med travforbundene om utvikling av disse sidene, og med hvordan vi kan bli bedre på å spre informasjon om travsportens aktiviteter i lag og forbund.

Ta en titt og gi oss din tilbakemelding

Se nye travsport.no her https://beta.travsport.no

Gi oss din tilbakemelding via skjema her