Prosjekt banestruktur

Skrevet av Marius Lundstein ,  10.12.2022
Artikkelbilde
Foto: Eirik Stenhaug

Det er vedtatt mandat for utredning av banestrukturen for norsk travsport. Oslo Economics engasjeres til å foreta utredningen.

Blant sakene som følges opp fra generalforsamling 2022 er «Prosjekt banestruktur». Som det fremgår av protokollen fra styremøte nummer 8 (sak 2-8/22) ønsker styret å starte en prosess for en total gjennomgang og analyse av banestrukturen for norsk travsport. Det fremgår videre at å utrede salg av enkeltbaner vil være prematurt før resultatet av denne analysen foreligger.

Under styremøte 26. oktober vedtok styret å engasjere Oslo Economics (OE) til å utarbeide et mandat for prosjektet. OE sitt forslag til mandat ble presentert for styret fredag og vedtatt. Arbeid med utredning av banestrukturen inngår i styrets langsiktige vurderinger for kostnadsreduksjoner og best mulig formuesforvaltning i travsporten.

I mandatet fremgår det at utredningen skal gjøres av et eksternt utredningsmiljø, som innehar den nødvendige kompetansen til å foreta en utredning som beskrevet i mandatet. Utredningsmiljøet vil få tilgang til ressurspersoner fra travsportsmiljøet. Disse personene vil inngå i en ressursgruppe. Styringsgruppen for utredningsarbeidet vil være styret i DNT.