Påtalekomitéens beslutning om påtale

Skrevet av Avdeling for hestevelferd,  06.12.2022
Artikkelbilde

DNTs Påtalekomité behandler saker om brudd på DNTs regelverk, og beslutter om det i slike skal reises påtale til DNTs Domskomité.

I møter den 28.november og 5.desember 2022 har Påtalekomitéen besluttet å reise påtale i følgende saker:

Sak 1: 
Påtalekomitéen har besluttet å reise påtale mot ansvarlig trenerJomar Blekkan for uaktsom
overtredelse av Antidopingreglementets § 3 (1) i). Regelbruddet omfatter feilaktig føring av helsekortene til 10 hester som Blekkan på tidspunktet var ansvarlig trener for, jf. Antidopingreglementets § 5 (1).

Påtalekomitéen har nedlagt påstand om bot pålydende  NOK 37 818, -, jf. Antidopingreglementets § 13 (3) a).

Sak 2:
Påtalekomitéen har med henvisning til det objektive treneransvaret besluttet å reise påtale mot ansvarlig trener Kristian Malmin for overtredelse av Antidopingreglementets § 3 (1) b), jf. § 9 (1). Regelbruddet omfatter den positive dopingprøven som hesten Miss America avla for stoffet 3-OH- mepivacakain (metabolitt av mepivakain) etter et løp på Momarken travbane 23.januar 2022.

Påtalekomitéen har nedlagt påstand om bot påydende NOK 35 587, - , jf. Antidopingreglementets § 13 (4) a).

Sak 3:
Påtalekomitéen har besluttet å reise påtale mot ansvarlig trener Tom Erga for uaktsom overtredelse av Antidopingreglementets § 3 (1) d), samt Løpsreglementets § 4-10 (1). Regelbruddene omfatter følgende:

  • Bruk av forbudte metoder ved påføring av substanser på hestens bein med det formål å øke blodsirkulasjon i hud og underliggende vev, og der behandlingen har medført skader i hud (såkalt blistring), jf. DNTs Forbuds- og karenstidsliste, del A (forbudslisten), avsnitt 3, 6.kulepunkt.
  • Deltakelse i travløp med hest i travløp som ikke var i konkurransemessig skikk grunnet en sårskade.

Påtalekomitéen har nedlagt påstand om bot pålydende NOK 55 000, -, jf. Antidopingreglementets § 13 (3) a).

Sak 4:
Påtalekomitéen har besluttet å reise påtale mot ansvarlig trener Rune Wiig for grov uaktsom overtredelse av Antidopingreglementets § 3 (1) b). Regelbruddet omfatter den positive dopingprøven som hesten Royal Power avla for stoffet betametason (kortison) etter et løp på Forus travbane 23.mai 2022.

Påtalekomitéen har prinsipalt nedlagt påstand om at Rune Wiig straffes med bot pålydende NOK 35 000,-, samt utelukkes i 12 måneder, jf. Antidopingreglementets § 13 (2) b), jf. § 13 (1) a), b) og c).

Påtalebeslutningen i samtlige saker vil nå bli oversendt skriftlig til DNTs Domskomité.