Innkalling til generalforsamling 2023

Skrevet av Det Norske Travselskap,  13.12.2022
Artikkelbilde

DNTs generalforsamling 2023 avholdes lørdag 29. april, kl. 11.00 – 18.00 på Thon Hotel Oslo Airport.

I henhold til DNTs lov § 2-9 (2) skal forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen være DNT i hende senest seks uker før generalforsamlingen – 18. mars 2023. Lovendringsforslag skal være konkrete forslag med lovhenvisning(er) samt begrunnelse. Forslag fra travlag skal sendes via det respektive forbund som gir sin uttalelse.

Representanter og observatører må selv bekoste eventuell overnatting og reise. Det inviteres til en festbankett til kostpris, som betales av hver deltaker.

Det vil bli utbetalt reisetilskudd til de stemmeberettigede representantene etter gjeldende satser. Forbundene sender påmelding for deres representanter og observatører senest 20. mars 2023.

Fullstendig saksliste og saksdokumenter sendes elektronisk pr. e-post samt publiseres på travsport.no, senest 14 dager før generalforsamlingen. Alle dokumentene til generalforsamlingen lastes opp her.