Evaluering av Klasseløpsauksjon

Skrevet av Det Norske Travselskap ,  16.12.2022
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

Etter Klasseløpsauksjonen 2022 ble det gjennomført spørreundersøkelse blant kjøpere og selgere, samt at samarbeidende organisasjoner fikk gi sine innspill. Se oppsummeringen av resultatene her.

Alle kjøpere og selgere ved årets Klasseløpsauksjon fikk i ettertid tilsendt en spørreundersøkelse, der DNT måler tilfredshet og ber om tilbakemelding innen flere aktuelle områder. I dokumentet som det er linket til nederst i denne saken, kan man lese resultatene, samt tilbakemeldinger fra interesseorganisasjonene Veikle Balder og Travavl.no.  

Oppsummert og målt mot respondentenes karakter, skårer Klasseløpsauksjonen lavere på fornøydhet i 2022 enn de to foregående årene. Ut fra de umiddelbare tilbakemeldingene etter auksjonen er dette som forventet, og har mye å gjøre med tregheter i budgivning og digitale systemer, organisering av gjennomføring (bolkvis budgivning), fysisk vs. digital tilstedeværelse (normal forsinkelse i livesending), dårlig servicetilbud i restauranten og mangel på fysisk katalog. På spørsmål om hvilken auksjonsform man ønsker, foretrekker hovedandelen hos både kjøpere og selgere en kombinert auksjon med både fysisk og nettbasert budgivning, der hesten vises i ring eller på skjerm.

Alle svar og tilbakemeldinger i undersøkelsen, samt innspill fra interesseorganisasjonene, blir nøye vurdert av DNT i det videre arbeidet med Klasseløpsauksjonen 2023. Som tidligere informert er målet å presentere opplegg for neste års auksjon på oppdretterseminaret i februar. Klasseløpsauksjonen skal være norske oppdretteres store dag i Norge, og DNT vil aktivt arbeide for å finne en løsning for gjennomføring som tilfredsstiller både selgere og kjøpere.

Resultater fra spørreundersøkelse