Budsjett 2023

Skrevet av Marius Lundstein,  10.12.2022
Artikkelbilde
Foto: Eirik Stenhaug

DNTs budsjett for 2023 vil behandles i januar, og styret i DNT har gitt sine innspill til det videre budsjettarbeidet.

Som det fremgår av forhåndsinformasjonen til styremøtet, er det knyttet usikkerhet til hvilke inntekter DNT vil få i 2023. DNT er avhengig av at Norsk Rikstoto (NR) har vedtatt sitt budsjett før DNT kan budsjettere med hvilke inntekter som vil komme til neste år. DNT venter også på endelig resultat av forskrift for fordeling av overskudd fra pengespill på hest. NR vil behandle sitt budsjett senere i desember.

Basert på dagens situasjon, er styret av den oppfatning at man må redusere kostnader i 2023, samtidig som man etterstreber å opprettholde et godt aktivitetsnivå i travsporten. Som en langsiktig strategi for arbeid med kostnadsreduksjoner og best mulig formuesforvaltning i travsporten, er mandatet for «Prosjekt Banestruktur» vedtatt. Du kan lese mer om dette her. Ut over dette ga styret administrasjonen innspill til mulige besparelser, som blant annet innebærer en gjennomgang av alle DNTs virksomhetsområder. Det er samtidig ønskelig med et budsjettforslag som ivaretar sportens aktiviteter og utvikling på en god måte.