Desember

Sjenering i travløp

Artikkelbilde Løpsreglementet har regler for hvordan det skal kjøres/rides i travløp. Likevel skjer det at regler brytes slik at deltakere blir sjenert. Vet du...  Les mer

DNTs Valgkomité ønsker innspill

Artikkelbilde Valgkomitéen i DNT inviterer alle forbund og lag til å foreslå kandidater til styret samt tilknyttede komitéer.  Les mer

DNT og NJ overtar Bjerke Dyrehospital

Artikkelbilde Stiftelsen Norsk Rikstoto har solgt aksjene i Rikstotoklinikken Bjerke AS (Bjerke Dyrehospital) til Det Norske Travselskap (DNT) og Norsk Jockeyklu...  Les mer

Åpningstid i julen

Artikkelbilde DNT holder stengt mandag 2. juledag. Åpningstiden ellers i romjulen er kl. 09:00 - 15:00.  Les mer

Endringer i straff for driving i travløp

Artikkelbilde Fra og med 1.1.2023 gjøres det endringer i retningslinjene for sanksjonering av ureglementert driving. Endringene medfører at sanksjonene for enkel...  Les mer

Ang. Propulsion til avlstjeneste i Finland

Artikkelbilde Informasjon om gjeldende bestemmelser  Les mer

Avls- og registreringsreglement

Artikkelbilde Det er vedtatt nytt Avls- og registreringsreglement gjeldende fra 1. januar 2023.  Les mer

Reglementsendringer 2023

Artikkelbilde DNTs styre vedtok i møte den 9.desember 2022 noen endringer i DNTs reglement og bestemmelser. Det redegjøres for disse nedenfor.  Les mer

Påtalebeslutning

Artikkelbilde DNTs Påtalekomité behandler saker om brudd på DNTs regelverk, og beslutter om det i slike skal reises påtale til DNTs Domskomité.  Les mer

Avlsplan for varmblod

Artikkelbilde Ny avlsplan for varmblodstraver er vedtatt og gjelder fra 2023.  Les mer

Evaluering av Klasseløpsauksjon

Artikkelbilde Etter Klasseløpsauksjonen 2022 ble det gjennomført spørreundersøkelse blant kjøpere og selgere, samt at samarbeidende organisasjoner fikk gi sine...  Les mer

Mandat for utredning av banestruktur

Artikkelbilde Styret i DNT vedtok sist helg mandat for utredning av banestruktur. Les mandatet her.  Les mer

33 år i DNT

Artikkelbilde Knut Olav Dahl går av med pensjon etter å ha jobbet 33 år i Det Norske Travselskap (DNT).  Les mer

Digitalt infomøte om endringer i sanksjoner

Artikkelbilde Det inviteres til et digitalt informasjonsmøte for alle aktive tirsdag 20.desember 2022 kl.13:00 vedr. endringer i sanksjonsnormen for blant annet...  Les mer

Trening og løpskjøring i kulde

Artikkelbilde Årstiden vi er inne i byr på kalde temperaturer for store deler av landet. Det krever ekstra omtanke, og kanskje noen endringer i rutinene når hest...  Les mer

Innkalling til generalforsamling

Artikkelbilde DNTs generalforsamling 2023 avholdes lørdag 29. april, kl. 11.00 – 18.00 på Thon Hotel Oslo Airport.  Les mer

Budsjett 2023

Artikkelbilde DNTs budsjett for 2023 vil behandles i januar, og styret i DNT har gitt sine innspill til det videre budsjettarbeidet.  Les mer

Prosjekt banestruktur

Artikkelbilde Det er vedtatt mandat for utredning av banestrukturen for norsk travsport. Oslo Economics engasjeres til å foreta utredningen.  Les mer

Husk å melde til divisjonsfinalene

Artikkelbilde Lørdag 17. desember kjøres finalene i seks av sju klasser av divisjonssystemet. Det er viktig at ALLE som ønsker å starte melder innen mandag kl....  Les mer

Styremøte 9 og 10. desember

Artikkelbilde 9-10. desember er det styremøte i DNT. Her får du sakslisten og en informasjon om de sakene som styret skal behandle på dette styremøtet.  Les mer

1 2 Neste »