Husk søknadsfristen

Skrevet av Marius Lundstein,  08.08.2022
Artikkelbilde
Foto: Eirik Stenhaug

Søknadsfristen for årets opptak til travtrenerutdanningen ved Norsk Hestesenter er 15. august.

Norsk Hestesenter åpnet i juni søknadsportalen for ny travtrenerutdanning, og fristen for å søke til årets opptak er 15. august. Utdanningen, med navnet «Travtrener – trening av hest, oppstart og drift av egen travstall», er en fagskoleutdanning som gjennomføres som et nett- og samlingsbasert studium på 30 studiepoeng. Dette betyr at undervisningstiden er tilpasset slik at det skal være mulig å ta utdanningen som deltidsstudium ved siden av annet arbeid.

I studiet vil du få de grunnleggende kunnskaper og verktøy du trenger for å starte opp og drive en profesjonell trenerstall med travhester. Studiet vektlegger læring om hestens velferd, spesielt med tanke på dens anatomi og fysikk, og hvordan ulike treningsprinsipper anvendes i treningsarbeidet. Som student ved travtrenerstudiet på Norsk Hestesenter vil du få møte flere av bransjens ledende aktører på sitt felt, og gjennom både teori og praksis få verdifull læring om trening av travhester. En travtrener er også en bedriftsleder med behov for kompetanse om etablering av bedrift, ledelse og næringsutvikling. Markedet er stadig i endring og det er derfor viktig å tilegne seg kunnskap om blant annet innovasjon og entreprenørskap, kommunikasjon og bedriftsøkonomi. Travtrenerstudiet vil gi studentene grunnleggende kunnskaper om dette.

Fagskoleutdanninger er høyere yrkesfaglige utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Opptakskravet til travtrenerutdanningen er fullført og bestått videregående opplæring, to års yrkesrettet praksis og bestått opptaksprøve. Søkere som ikke oppfyller det formelle opptakskravet, men som har tilegnet seg de nødvendige forkunnskapene gjennom annen erfaring, vil kunne bli tatt opp gjennom realkompetansevurdering (for søkere som er 23 år eller eldre).

For å kunne søke Det Norske Travselskap om profesjonell trenerlisens A er det krav om utstedt vitnemål fra travtrenerutdanningen på Norsk Hestesenter.

Dette er utdanningen for deg som ønsker å ha travsporten som yrke! Les mer om travtrenerutdanningen på Norsk Hestesenter sine hjemmesider.

Spørsmål om studiet gjøre til Norsk Hestesenter på nhest@nhest.no