Valgkomiteens innstilling til nytt styre

Skrevet av Marius Lundstein,  04.04.2022
Artikkelbilde

Valgkomiteen i Det Norske Travselskap (DNT) er klar med sin innstilling til nytt styre i organisasjonen.

Valgkomiteen i DNT har bestått av Tom Rune Bratlien (leder), Endre Storhaug, Asbjørn Opdal, May-Liss Hansen og Tone Mjelde Blindheim.

Leder av valgkomiteen, Tom Rune Bratlien, kommenterer følgende til komiteens arbeid og endelig innstilling til nytt styre.

- Valgkomiteen har behandlet alle innkomne forslag og hatt dialog med de som har blitt foreslått, samt på selvstendig grunnlag vurdert og hatt samtaler med andre kandidater som ikke er blitt foreslått av lag eller forbund. Komiteen har i tillegg til å ta hensyn til kjønn, alder og geografi vært opptatt av å sette sammen et godt styre hvor medlemmene utfyller hverandre på viktig kompetanse.

- Komiteen har vektlagt følgende kriterier spesielt:

  • Økonomisk kompetanse
  • Kunnskap om politiske prosesser
  • Organisasjonserfaring
  • Kunnskap om travsporten
  • Kunnskap om kommunikasjon/sosiale medier
  • Nettverksbygging i og utenfor travsporten
  • Rekruttering og utvikling av medlemsmassen
  • Personlig egnethet og evne til helhetlig tenkning

Med dette som beslutningsgrunnlag har valgkomiteen enstemmig kommet frem til følgende innstilling ovenfor generalforsamlingen i DNT:

Nestleder (ny): Øistein Andresen (Oslo og Akershus Travforbund)
Styremedlem (ny): Petter Baalsrud (Midt-Norge Travforbund)
Styremedlem (ny): Kari Agerlie (Vestenfjeldske Travforbund)

1. varamedlem (ny): Jan Gjennestad (Vestenfjeldske Travforbund)
2. varamedlem (gjenvalg): Espen A. Schem (Oslo og Akershus Travforbund)
3. varamedlem (gjenvalg): Sindre Lutdal Nyeng (Midt-Norge Travforbund)

Styreleder Erik Skjervagen (Telemark Travforbund) og styremedlem Margrete Dysjaland (Rogaland Travforbund) er ikke på valg i år.

Presentasjon av alle nye kandidater, inkludert CV, følger i forslagsheftet til generalforsamlingen som publiseres senest onsdag 13. april. Generalforsamlingen avholdes lørdag 30. april på Thon Hotel Oslo Airport.