Økte premier første kvartal

Skrevet av Norsk Trav AS,  31.08.2021
Artikkelbilde
Foto: Eirik Stenhaug

Det er fortsatt en stund til budsjettene for 2022 vedtas. Men styret i DNT ønsker alt nå å markere en økt satsing på løpene som skal kjøres i første kvartal neste år, slik at det er forutsigbarhet for de aktive.

Historisk synker antall starthester i første kvartal sammenlignet med øvrige perioder gjennom året. Mange aktive velger å gi sine hester løpspause på vinteren. Dette på en årstid hvor Norsk Rikstoto har et godt inntjeningspotensial i omsetning og eksport av spill, og dermed også inntektene til norsk travsport. For å stimulere til økt startaktivitet i første kvartal har derfor DNTs styre besluttet å øke premierammen for denne perioden.

De økte premiene vil komme både hverdagstravet og V75-løpene til gode. Hverdagstravet gjennom økte rammer for de enkelte løpsdager. V75 gjennom ett eget V75-meeting. Dette blir et spesielt vinteroppsett, og ikke akkurat slik vi kjenner divisjonsløpene fra tidligere. Et samlet V75-oppsett for første kvartal vil presenteres i løpet høsten.

Dette er vedtaket som ble fattet i DNTs siste styremøte:
Det settes av en økonomisk ramme på totalt kr 2 000 000 som øremerkes ekstra premier i første kvartal 2022. Dette skal benyttes utover ordinær premiematrise. Det etableres en vinterserie i første kvartal med egne finaler.