Nytt styre i Norsk Trav AS

Skrevet av Marius Lundstein,  28.09.2021
Artikkelbilde

Norsk Trav AS er datterselskap av Det Norske Travselskap (DNT). I dag ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i selskapet.

Under årets generalforsamling i DNT ble Erik Skjervagen valgt til ny styreleder. Avtroppende styreleder Knut Weum har under sin periode som styreleder i DNT også vært styreleder i Norsk Trav AS. I forbindelse med sin avgang i DNT ønsket Weum å trekke seg fra sitt lederverv i Norsk Trav AS.

Tirsdag 28. september ble det avholdt generalforsamling i Norsk Trav AS og det ble valgt et nytt styre. Følgende styre ble enstemmig valgt:

  • Svein Morten Buer (for 2 år, til ordinær generalforsamling 2023)
  • Ingolf Herbjørnrød (for ett år, til ordinær generalforsamling 2022)
  • Sindre Lutdal Nyeng (for ett år, til ordinær generalforsamling 2022)
  • Beate Heieren Hundhammer (for 2 år, til ordinær generalforsamling 2023)
  • Jenny Ernström (varamedlem for 2 år, til ordinær generalforsamling 2023)

Svein Morten Buer ble valgt til styrets leder og Ingolf Herbjørnrød som styrets nestleder. Buer er i dag generalsekretær i DNT og Herbjørnrød er nestleder i styret i DNT. Sindre Lutdal Nyeng ble under DNTs generalforsamling tidligere i september valgt inn som tredje varamedlem i DNT-styret.

Siste innvalgte styremedlem er Beate Heieren Hundhammer. Hundhammer er i dag generalsekretær i Norges Rytterforbud, og har en bred politisk og organisasjonsmessig bakgrunn. Før hun ble ansatt i Norges Rytterforbund var hun leder av samfunnspolitisk seksjon i Kreftforeningen. Hun har blant annet sittet fire år på Stortinget for Høyre og fire år som medlem av Riksrevisjonen. Hundhammer har i 10 år vært leder av en av Norges største rideklubber.

Jenny Ernström ble valgt som varamedlem for to år. Ernström er i dag styremedlem i DNT.