Erik Skjervagen ny styreleder

Skrevet av Marius Lundstein,  04.09.2021
Artikkelbilde
Fra venstre Cecilie H. Andersson, Jenny Ernström, Margrete Dysjaland, Ingolf Herbjørnrød, Erik Skjervagen, Roy Kristiansen, Kjell Aage Øie-Kjølstad, Espen A. Schem og Sindre Lutdal Nyeng.

DNTs generalforsamling 2021 ble avholdt på Thon Hotell Arena i Lillestrøm i dag, og et nytt styre i DNT er valgt.  

Det nye styret i DNT består av følgende medlemmer og varamedlemmer:

Styreleder: Erik Skjervagen (ny)

Nestleder: Ingolf Herbjørnrød (var ikke på valg)

Styremedlem: Cecilie H. Andersson (var ikke på valg)

Styremedlem: Margrete Dysjaland (ny)

Styremedlem: Jenny Ernström (var ikke på valg)

Styremedlem: Roy Kristiansen (Ansattes representant)

1. varamedlem: Kjell Aage Øie-Kjølstad (ny)

2. varamedlem: Espen A. Schem (gjenvalg)

3. varamedlem: Sindre Lutdal Nyeng (ny)