Slik melder du til UET Grand Prix 2023

Skrevet av Norsk Trav,  20.10.2021
Artikkelbilde
Solvalla er arena for en av kvalifiseringene til UET-Derby 2023.

Alle norskfødte hester i 2019-årgangen er automatisk meldt til UET Grand Prix, men for det neste termin-innskuddet som forfaller 15. november må innmeldingen bekreftes. 

UET Grand Prix 2023 kjøres over mellomdistanse, og løpet er åpent for hingster og hopper født 2019 (vallaker er utelukket) registrert i et UET-medlemslands stambok.

Kvalifiseringsløpene finner sted på Vincennes i Paris og på Solvalla i Stockholm høsten 2023.Finalen finner sted senere samme år. Finaledato og arena for finalen fastsettes av UET/ST i fellesskap på et senere tidspunkt.

Premiering – kvalifiseringsløpene minimum 30 000 EURO
Premiering – finale minimum 350 000 EURO

Norsk Trav har betalt innmeldingsavgiften på 10 EURO for alle norskfødte hingster/hopper født 2019 som var registrert hos Norsk Trav pr.1.mai 2020. Dette medfører at alle hingster/hopper født 2019 er startberettiget i løpet fra starten av.

Termininnskudd som følger – må følges opp av den enkelte.

15.november 2021 – 150 EURO (etter gjeldende kurs)
15.november 2022 – 300 EURO (etter gjeldende kurs)
1.august 2023 (foreløpig starterklæring) – 500 EURO (etter gjeldende kurs)
Definitiv starterklæring til kvalifisering – 1.000 EURO (etter gjeldende kurs)

Ønsker du at din hest fortsatt skal stå inne i løpet må du kontakte Norsk Trav på telefon 22 95 61 25 eller epost innmelding@travsport.no senest torsdag 11. november.

Mottar ikke Norsk Trav noen beskjed innen forfallsdato strykes hesten automatisk. Den regnes da som definitivt strøket fra løpet.   

I de tilfeller hvor innmeldingsavgiften er betalt, men videre termininskudd ikke er fulgt opp er det mulig å etteranmelde. Det må da betales et engangsbeløp på 20 000 EURO – ikke senere enn 1.august 2023.

UET sin invitasjon på engelsk kan leses her.

De respektive travselskap mottar definitivt starterklærte hester for kvalifiseringsløpene på den enkelte bane.
En hest må kvalifisere seg på den banen som ligger nærmest det sted den har stått i trening i perioden 1.januar til 31.juli 2023.