Nyhet! Vinterserier i V75 og lokalt

Skrevet av Norsk Trav,  26.11.2021
Artikkelbilde
Travsport vinterstid gir minst like stor glede som ellers i året. Den glade amatør Henrik Kulblik viser med all tydelighet dette når han her i vinterskrud "oppløpsdefilerer" med Finnskog Lux. Foto: Hesteguiden.com

I et forsøk på å øke starthyppigheten i de viktige vintermånedene, lanseres nå konseptet "Vinterserier" både i V75 og på distriktsbanene.

 

Vinterserien V75

I januar og februar vil det avvikles en nasjonal vinterserie knyttet til V75-omgangene.

Det er i Vinterserien V75 lagt opp til tre ulike klasser pr.rase med finaler i hver klasse.

 • Finaledato og arena: 5.mars – Bjerke Travbane. Alle finaler går med 100 000 i førstepremie.

For alle løp i vinterserien V75 definerer hestenes grunnlag pr. 31/12-2021 hvilken klasse hestene vil tilhøre gjennom «meetinget». Merk altså at hestens grunnlag ved innmelding til alle løp (både kvalifisering og finaler) i vinterserien V75, vil være lik hestens grunnlag pr. 31/12-2021.

Følgende finaleproposisjoner/klasser er gjeldende i Vinterserien V75:

Kaldblods:

Klasse 1: 2140 meter. Høyest 200 000, 20 m v 100 001. 15 hester i finalen

Klasse 2: 2140 meter. Høyest 500 000, 20 m v 275 001. 15 hester i finalen

Klasse 3: 2140 meter. Høyest 1 600 000, 20 m v 800 001. 15 hester i finalen

Varmblods:

Klasse 1: 2140 meter. Høyest 350 000, 20 m v 150 001. 15 hester i finalen

Klasse 2: 2100 meter autostart. Høyest 700 000. 12 hester i finalen

Klasse 3: 2100 meter autostart: Høyest 1 400 000. 12 hester i finalen

Klasse 1 begge raser: Her kjøres det 6 kvalifiseringsløp med varierte proposisjoner innenfor klassen

Klasse 2 begge raser: Her kjøres det 5 kvalifiseringsløp med varierte proposisjoner innenfor klassen

Klasse 3 begge raser: Her kjøres det 4 kvalifiseringsløp med varierte proposisjoner innenfor klassen

Fullstendig oversikt over alle kvalifiseringsløp som inngår i Vinterserien V75 vil publiseres når løpsbulletinen for januar og februar publiseres på nett fredag 3. desember

Følgende poengskala vil benyttes i kvalifiseringsløpene for Vinterserien V75 :

 • 1.plass: 9 poeng
 • 2.plass: 7 poeng
 • 3.plass: 5 poeng
 • 4.plass: 4 poeng
 • Øvrige premier: 3 poeng
 • Øvrige startende: 2 poeng

De 15 (12) hestene i hver klasse som har samlet flest poeng i kvalifiseringsløpene er kvalifisert til finaleløpene.

Om hester har lik sammenlagtpoengsum etter kvalifiseringsløpene, rangeres hest som har deltatt i flest kvalifiseringsløp først. Deretter skiller man på beste enkeltplassering.

Ved helt like enkeltplasseringer avgjør siste dato for beste enkeltplassering. Om man fortsatt ikke kan skille hestene fra hverandre, avgjør startpoeng.

Hvilke regler gjelder for finalene i Vinterserien V75 ?

Det er ikke startplikt til finalene selv om man har kvalifisert seg, derimot må alle kvalifiserte hester meldes "aktivt" til finalene om man ønsker å starte i disse. Det er kun hester som har deltatt i minst ett kvalifiseringsløp som har anledning å melde til finaleløpene. Dersom kvalifiserte hester ikke meldes til finalen, vil rangeringen i Vinterserien avgjøre hvem som får de ledige plassene. 

Merk også at halvrad ikke gjelder ved innmelding til finaleløpene i Vinterserien V75

Lokale vinterserier

Utover den nasjonale vinterserien som vil sette sitt preg på løpsproposisjonene under V75-løpsdagene gjennom vinteren, vil det også avvikles lokale vinterserier på distriktsbanene.

 Finaledatoene for de lokale vinterseriene er som følger:

 • Finaledato og arena: 12.mars – Harstad Travpark. Eget opplegg*
 • Finaledato og arena: 17.mars – Bergen Travpark. Alle finaler går med 40 000 i førstepremie.
 • Finaledato og arena: 5.april – Forus Travbane. Alle finaler går med 40 000 i førstepremie.**
 • Finaledato og arena: 17.april – Varig Orkla Arena. Alle finaler går med 40 000 i førstepremie.

*Harstad avvikler 12.mars en løpsdag med forhøyede løpspremier der «finale-proposisjonene» er skrevet ut på forhånd (ikke delingsløp) og hvor eneste krav er at starterklærte hester til disse «finale-proposisjonene» må ha startet minst to ganger på Harstad Travpark i løpet av de 4 første løpsdagene i 2022.

**Det vil for vinterserien med finaler på Forus Travbane, også avvikles kvalifiseringsløp på Sørlandets Travpark.

Følgende finaleproposisjoner/klasser er gjeldende i vinterseriene med finaler i Bergen, på Forus og i Orkdal

Kaldblods:

Klasse 1: Mellomdistanse – autostart sportrapp.Høyest 175 000. 12 hester i finalen

Klasse 2: Mellomdistanse. Høyest 400 000, 20 m v 225 001. 15 hester i finalen

Klasse 3: Mellomdistanse. Høyest 1 250 000, 20 m v 600 001. 15 hester i finalen

Varmblods:

Klasse 1: Mellomdistanse – autostart. Høyest 225 000. 12 hester i finalen

Klasse 2: Mellomdistanse – autostart. Høyest 425 000. 12 hester i finalen

Klasse 3: Mellomdistanse – autostart. Høyest 850 000. 12 hester i finalen

Klasse 1 begge raser: Her kjøres det 5 kvalifiseringsløp med varierte proposisjoner innenfor klassen

Klasse 2 begge raser: Her kjøres det 5 kvalifiseringsløp med varierte proposisjoner innenfor klassen

Klasse 3 begge raser: Her kjøres det 4 kvalifiseringsløp med varierte proposisjoner innenfor klassen

For de lokale vinterseriene er det hestenes grunnlag ved innmeldingstidspunktet til kvalifiseringsløpene som gjelder.

Dette betyr at hester kan komme til å gå ut av en klasse og opp i en ny klasse om den tjener mye penger i løpet av «meetinget».

Man kan da komme i en situasjon der man kvaler inn hest(er) til finaler i flere klasser, man vil da beholde sin rett til finaleplass i den laveste klassen man har kvalet inn til.

Fullstendig oversikt over alle kvalfiseringsløp som inngår i de lokale vinterseriene vil publiseres når løpsbulletinen for januar og februar publiseres på nett fredag 3.desember

Følgende poengskala benyttes i kvalifiseringsløpene for de lokale vinterseriene:

 • 1.plass: 9 poeng
 • 2.plass: 7 poeng
 • 3.plass: 5 poeng
 • 4.plass: 4 poeng
 • Øvrige premier: 3 poeng
 • Øvrige startende: 2 poeng

De 15 (12) hestene i hver klasse som har samlet flest poeng i kvalifiseringsløpene er kvalifisert til finalene.

Om hester har lik sammenlagtpoengsum etter kvalifiseringsløpene, rangeres hest som har deltatt i flest kvalifiseringsløp først. Deretter skiller man på beste enkeltplassering.

Ved helt like enkeltplasseringer avgjør siste dato for beste enkeltplassering. Om man fortsatt ikke kan skille hestene fra hverandre, avgjør startpoeng.


Hvilke regler gjelder for finalene i de lokale vinterseriene ?

Det er ikke startplikt til finalene selv om man har kvalifisert seg, derimot må alle kvalifiserte hester meldes "aktivt" til finalene om man ønsker å starte i disse. Det er kun hester som har deltatt i minst ett kvalifiseringsløp som har anledning å melde til finaleløpene. Dersom kvalifiserte hester ikke meldes til finalen, vil rangeringen i Vinterserien avgjøre hvem som får de riktige plassene. 

Merk også at halvrad ikke gjelder ved innmelding til finaleløpene i de lokale vinterseriene.