Prisutdeling i Stiftelsen Hästforskning

Skrevet av Marius Lundstein ,  08.11.2021
Artikkelbilde
Foto: Norsk Hestesenter

Stiftelsen Hästforskning deler årlig ut prisene «Årets hästforskningsprojekt» og «Årets hedersomnämnande» for å hedre prosjekter som har bidratt med tydelig nytte for næringen.

Utmerkelsen «Årets hästforskningsprojekt» går i år til prosjektet «Hest i Trafikk», gjennomført under ledelse av Eva Brustad Dalland, Nord Universitet. I studien så forskerne på problemstillingen «Hvordan samspiller hest, hestebruker og moderne veitrafikk, og hvilke tiltak er det behov for?». De så at trafikkrelaterte ulykker med hest i dag er underrapportert og funnene i studien viser at samspillet mellom andre trafikanter, hest og hestebruker bør bli bedre, og at det bør iverksettes tiltak og endring av lovverk.

– Prosjektet har hatt et godt forskningssamarbeid med bransjen og har flittig samhandlet med nøkkelpersoner, slik som trafikkskolelærere, sensorer, trafikkskoleledere og beslutningstakere for at gjeldende situasjon skal forbedres. Prosjektet som er gjennomført i Norge kan også bidra med idéer til hvordan situasjonen for hesteekvipasjer i trafikken kan forbedres i Sverige og andre land, sier Lina Bengtson, forskningssekretær i Stiftelsen Hästforskning.

«Årets hedersomnämnande» går til det norsk-svenske prosjektet «Selektiv avmaskning mot blodmask – risker och möjligheter» som er gjennomført under ledelse av Eva Tydén, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) og Heidi Enemark, Veterinærinstituttet. Strongylus vulgaris anses for å være den farligste parasitten for hester. Mange parasitter har utviklet resistens mot ormekurer og en selektiv behandling anbefales derfor. Studiene viser blant annet et behov for å identifisere denne parasitten ved bruk av kulturdyrking eller PCR-diagnostikk, samt at møkking av uteområdet to ganger i uken har en god effekt.  

– I dette samarbeidsprosjektet har man både samlet kompetanse fra begge landene og også benyttet anledningen til å gjøre parallelle studier på parasittforekomster i to ulike land med ulike rutiner for behandling. Prosjektets har dessuten resultert i konkrete råd til den enkelte hesteeier for å redusere forekomsten av parasitter gjennom rutiner for regelmessige møkking av uteområder, sier Lina Bengtson, forskningssekretær i Stiftelsen Hästforskning.

Mer informasjon om begge prosjektene og resultatene fra studiene finnes på nettsidene til Stiftelsen Hästforskning. Prosjektene ble hedret fredag ved Hippocampusdagen på SLU, og vil også bli gitt oppmerksomhet på et arrangement ved Norsk Hestesenter i begynnelsen av desember.  

Hvert år deler Stiftelsen Hästforskning ut pris til "Årets forskningsprojekt" og "Årets hedersomnämnande". Det er stiftelsens styre som tar beslutningen om utdelingen. Prisen består av et stipend på 25 000 svenske kroner, samt et diplom.