Storløpsliste og DNTs Unghestserie

Skrevet av Tron Gravdal,  25.03.2021
Artikkelbilde
Another Creation stod igjen som fjorårets vinner av Jarlsberg Grand Prix Hoppeavdeling - la oss håpe på en travsommer med stor sport og et mulighetsbilde for at publikum kan ta ta del i flere av årets storløp på arenaene våre.(Foto: Hesteguiden.com)

Nå ligger hele storløpslisten, og terminlisten for unghestserien 2021 ute. Storløpene er alt i gang, mens de første unghestserieløpene tar til i april.

En foreløpig plan for unghestløpene fram mot Klasseløpshelgen ble presentert i romjula. Nå er både løpene i unghestserien og storløpslistene komplettert.

DNTs Unghestserie

DNTs Unghestserie kommer i år til å kjøres med en førstepremie på kr 30.000, og den «spesialbygde» premieskalaen med åtte faste premier videreføres for disse løpene;

30.000-17.000-11.000-8.000-6.0000-5.000-5.000-5.000

To av kaldblodsløpene som inngår i Unghestseriekonseptet, Spenters Æresløp (12. juni) og Jørgen Jahres Pokalløp (9. juli) vil også kjøres med tilsvarende oppbygd premieskala men med kr 40.000 i førstepremie. Det samme gjelder tre løp for varmblodshester som kjøres på V75-dager på høstparten.

Her kan du se hele terminlisten for DNTs Unghestserie 2021. Merk også at unghestserieløpene ligger i en egen fane sammen med storløpslisten for 3-åringer.

Grunn- og bronsedivisjonen

For de norskfødte unghestene er det i tillegg et bredt og godt tilbud i V75 gjennom de to laveste divisjonene, grunn- og bronsedivisjonen, som begge er forbeholdt norskfødte hester stengt henholdsvis kr. 150.000 og kr 400.000. Her avvikles det i år to meeting som avrundes med finaler med kr 100.000 i førstepremie i hver av divisjonene. I og med at det er ett visst spenn i grunnlagsintervallene i grunn- og bronsedivisjonen, og for at flere hester skal ha muligheter til å finne aktuelle kvalifiseringsløp - vil noen enkeltstående løp kjøres med proposisjon som ligger noe under øvre grunnlagsgrense i den respektive divisjonen.

Hoppene har i tillegg hoppedivisjonen som er forbeholdt norskregistrerte og norskfødte hopper opptil kr 250.000 innkjørt. Også her med finaler hvor det kjøres om kr 100.000 i førstepremier.

Veien mot Kriteriet

For de fleste norskfødte unghestene er Klasseløpshelgen i september et naturlig mål. Det er derfor viktig å ha en fornuftig matchingsplan frem mot det store målet. For 3-åringene kommer storløpene jevnt spredd utover våren og sommeren. Først ut er Hans Petter Tholfsens Minneløp som kjøres på Jarlsberg i midten av mai med en førstepremie på kr 200.000. For hester som er innmeldingsberettiget i Auksjonsløpet/Support Justices Æresløp følger dette løpet i midten av juni, også det med en førstepremie på 200.000 kroner. To uker senere står Tamin Sandys Æresløp for tur med en førstepremie på kr 100.000. Märthaløpet på Biri har sine kvalifiseringer og finaler i juli. I tillegg er 3-års Stjernen satt inn i storløpslisten igjen som en ekstra mulighet til å gjøre de siste forberedelsene mot Kriteriet.

For kaldblodshestenes del legges det i år opp til ett opplegg med noen flere større løp enn i fjor. Spenters Æresløp er igjen på programmet med en litt annen proposisjon og premieprofil enn tidligere. Videre har også proposisjonen i Jørgen Jahres Pokalløp på Jarlsbergs unghestdag også fått et annet utseende enn tidligere. I år kjøres dette løpet som et likestartløp. Begge disse nevnte løpene inngår også i Unghestserien. Mange av de beste kalde 3-åringene sikter mot det svenske kriteriet senere på sommeren, men for de som blir hjemme vil også i år Sørlandets 3-års Cup avvikles i juli.

Veien mot Derby

Både kaldblods- og varmblodshester som har ligget under nivået til de aller beste i 3-årssesongen har ofte benyttet seg av løpene i hhv. Veikle Balder-Cup( klikk her for å se årets løp i Veikle Balder Cup) og Grunncupen (kaldblodshester), og Grunn- og Bronsedivisjonen (varmblodshester). For 3-åringene som hadde aller størst inntjening, er det ofte mer utfordrende å lage en god plan for matching i 4-årssesongen.

Kaldblodshestene har Telemarksløpet i påsken(uavklart løp i skrivende stund), og deretter Kongepokalen i slutten av april. For hoppene følger så både et Oaksbonusløp på Momarken og DNTs Hoppechampionat i mai, samt Vinvaras Æresløp i juni. For hingster og vallaker har det vist seg at det er utfordrende å få til gode årgangsløp i juni og juli, og det vil isteden gis noen tilbud i V75-, og Bjerkeløp hvor det gis grunnlagsfordel mot eldre hester. Et viktig element som også må tas med i vurderingen er at løpene som skal kjøres også skal fungere som spilleløp. Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra de aktive i forhold til proposisjoner som tidligere har vært skrevet ut med flere tillegg, er det nå foretatt justeringer i antall tillegg for hestene med høyest grunnlag i de fleste av løpene.

Varmblodshoppene har også sitt Hoppechampionat på Biri i mai. I juni har de kvalifisering til JGPs Hoppeavdeling, mens finalen går i juli. 4-års hoppene har også et eget likestartsløp noen uker før Derbykvalifiseringen.

Også de 4-årige hingstene og vallakene har sine storløp utover våren og sommeren. I midten av mai står DNTs 4-åringsløp på plakaten. På OGP-dagen er Finn Tacks Europamatch gjort om til et rent 4-årsløp og kjøres med en førstepremie på kr 150.000. Tradisjonen tro står Jarlsberg Grand Prix på programmet i juli, mens 4-års Stjernen er gjeninnført i terminlisten noen uker før Derbykvalifiseringen.

Innholdsrik storløpshøst

Etter klasseløpene følger en innholdsrik storløpshøst for unghestene. Tre store innskuddsløp står igjen. Kaldblodshestene har Biri Oppdretningsløp den andre helgen i oktober. På den store kaldblodsdagen er det også klart for finaler i Veikle Balder Cup for begge kjønn, samt DNTs 5-åringsløp. Også det for begge kjønn. Senere i oktober er det finaler i Norsk Oaks. 3-årige hopper av begge raser gjør opp om et av de mest prestisjetunge løpene i sin karriere. Disse innskuddsløpene krydres av mange andre fine løp. Eksempelvis DNTs Høstfinaler for både 3- og 4-åringer av begge raser.

Storløpsliste

Også en samlet storløpsliste for 2021 (med forbehold om noen mindre endringer) er nå klar. Noen av de større løpene er allerede kjørt, men i tradisjonell stil så er det først utover vårparten at storløpene for alvor kommer i gang.

Her kan du se hele planen for årets storløp.

OBS! Storløpslistene er ikke justert for eventuelle avlysninger!