Sørlandet kjører torsdag 25.mars

Skrevet av Norsk Trav,  22.03.2021
Artikkelbilde

Det er besluttet at det etableres en ny løpsdag på Sørlandets Travpark torsdag 25. mars. Innmelding og starterklæring blir tirsdag 23. mars til vanlige tider.

Det er laget nye proposisjoner for denne løpsdagen – de finner du i løpsdagskalenderen. I de nye proposisjonene har det først og fremst vært forsøkt å ta hensyn til de løpene som er skrevet ut for løpsdagen på Sørlandet tirsdag 30. mars – slik at disse to løpsdagene i så liten grad som mulig er konkurrerende med hverandre. På bakgrunn av gjeldende vedtak i Kristiansand kommune vil det kun være profesjonelle kusker (kjørelisenskategori T og S) som kan starterklæres til løpene torsdag 25. mars.